GOKiB Krasne > Bez kategorii > 09.11 Jury Konkursu “Stefek Burczymucha”-lista nagrodzonych i zdjęcia prac!

09.11 Jury Konkursu “Stefek Burczymucha”-lista nagrodzonych i zdjęcia prac!

     Protokół z posiedzenia Jury  I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ILUSTRATOR  z dnia 9 listopada 2022 roku.

Organizatorem Konkursu Plastycznego była Biblioteka Publiczna w Malawie, pod patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego oraz Wójta Gminy Krasne. Konkurs Plastyczny ILUSTRATOR skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkół podstawowych, mieszkających na terenie województwa podkarpackiego.

Zadaniem w konkursie było wykonanie pracy plastycznej, interpretującej wiersz Marii Konopnickiej pt.: „Stefek Burczymucha”. Nagranie audio utworu, w wykonaniu podopiecznych Świetlicy Środowiskowej GOPS Krasne – Grupy Okrągłe Kulki, zostało umieszczone na stronie www.gokkrasne.pl.

Na konkurs wpłynęło 613 prac z 58 różnych miejscowości podkarpacia (z Wydrza, Nizin, Tapiny, Łętowni, Grodziska Górnego, Przeworska, Haczowa, Pruchnika, Rzeszowa, Turzego Pola, Błażowej, Kopci, Weryni, Przybyszówki, Staroniwy, Komborni, Rakszawy, Klimkówki, Tuligłów, Jarosławia, Lubartowej, Żyrakowa, Nowej Sarzyny, Rogowa, Dębicy, Dobieszyna, Lubaczowa, Wysokiej, Woli Rusinowskiej, Morawska, Tarnobrzega, Lisich Jam, Łańcuta, Chmielnika, Lecki, Korzeniowa, Bzianki, Kopytowej, Brzozowa, Stasiówki, Jodłowej, Dąbrowicy, Wilczej Woli, Cieszacina Wielkiego, Jasła, Głogowa Młp., Wojtkowej, Jaszczwi,  Miejsca Piastowego, Markowej, Żarnowca, Zasowa, Sokołowa Młp., Bobrowej, Kopci, Malawy, Krasnego, Palikówki i Strażowa).

Oceny zgłoszonych do Konkursu prac plastycznych dokonało Jury w składzie:

  • Maciej Śliwiak – artysta plastyk,
  • Donata Drozd – bibliotekarz,
  • Beata Lubas – księgarz,
  • Ireneusz Śpiewla – dyrektor GOKiB Krasne,
  • Lidia Hajduk – sekretarz konkursu.

Przy ocenie produktów Jury posługiwało się następującymi kryteriami: spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu oraz szczególnymi walorami artystycznymi, estetyką, oryginalnością i pomysłowością twórcy oraz samodzielnym wykonaniem.

Jury postanowiło nagrodzić następujących uczestników:

W kategorii dzieci z klas I-III:

GRAND PRIX – Gabriela Płaza (Wilcza Wola)

I Nagroda:
Feliks Nakoneczny (Jarosław),
Nikola Konefał (Wilcza Wola)

II Nagroda  
Urszula Pietrzak (Sokołów Młp.),
Maja Micał (RDK Staroniwa-Rzeszów),
Lena Sierżęga (Rzeszów)

III Nagroda  
Karolina Ozga (Wilcza Wola),
Piotr Naziemkowski (Morawsko),
Melania Adamowycz (Krasne),
Lena Cambus (Krasne)

Wyróżnienia 
Magdalena Gniewek (Krasne),
Nikodem Konefał (Wilcza Wola),
Justyna Kud (Wysoka),
Wiktor Dziadura (Tarnobrzeg),
Bartosz Więch (Korzeniów),
Hanna Leśniak (Tarnobrzeg),
Anna Sysoł (Kopytowa),
Julia Mortka
(Tarnobrzeg),
Fabian Kwaśnik (Wilcza Wola)

W kategorii przedszkolaków (4-6 lat):

GRAND PRIX – Anna Słąba (Bobrowa)

I Nagroda
Kaja Pruś (Wilcza Wola),
Julia Guźda (Kopcie),
Szymon Nawracaj (Jodłowa),
Adam Kumiega (Jodłowa),
Wiktoria Puzio (Wilcza Wola),

II Nagroda
Anna Sądej (Bobrowa),
Martyna Maj (Grodzisko Górne),
Hanna Białek (Wilcza Wola),

III Nagroda –
Obrzut Miłosz (Krasne),
Maciej Kulas (Jarosław),
Oliwia Kwarta (Malawa),
Krystian Ryś (Palikówka),
 Emilia Malicka (Krasne),

Wyróżnienie
Nikola Ogrodnik (Turze Pole),
Maja Stochla (Strażów),
Olga Tomoń (Turze Pole),
Tomasz Kopeć (Malawa),
Lena Cichoń (Wilcza Wola),
Emilia Grysztar (Klimkówka),
Amelia Kloc (Palikówka),
Blanka Janda (Żarnowiec)

Dodatkowo przyznano:

Nagrodę Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem – Wiktoria Akoto-Ampow (RDK Przybyszówka-Rzeszów)

Nagrodę Kierownika Oddziału dla Dzieci Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp. –  Lena Sierżęga (Rzeszów)

 

Wszystkim Artystom gratulujemy!

O terminie Finału poinformujemy!

Foto Śp, Irek i Lidia H. Więcej zdjęć na naszym profilu FACEBOOK

 

 

Skip to content