Strażów

Filia Gok-u w Strażowie
Dom Strażaka w Strażowie
tel.: +48 17 855 52 08
36-073 Strażów
e-mail: poczta@gokkrasne.pl

Filia GOKiB Krasne w Strażowie mieści się w udostępnionych pomieszczeniach w Domu Strażaka w Strażowie. Organizacja placówki od samego początku łączyła z jasnymi postulatami mieszkańców Strażowa, jakim rodzajem zajęć są zainteresowani. Dlatego więc, oprócz form prowadzonych przez instruktorów GOK-u, jednostka proponuje zajęcia odpłatne.

W ramach pracowni GOKiB, obecnie filia prowadzi rękodzielnictwo, zajęcia plastyczne dla dzieci, tenis stołowy, Zespół Tańca Nowoczesnego „UNIQUE” oraz Zespół Mażoretek „Reflex”, gr. C. GOK współorganizuje również dożynki, festyny rodzinne oraz dyskoteki.

W zakresie zajęć odpłatnych, filia proponuje m.inn. j. angielski i aerobik. Przy filii GOKiB Krasne w Strażowie odbywają się również próby Teatru „Impresja” ze Strażowa.