Strażów

Filia Gok-u w Strażowie
Dom Strażaka w Strażowie
tel.: +48 17 2300347
36-073 Strażów
e-mail: poczta@gokkrasne.pl

Filia GOKiB Krasne w Strażowie mieści się w udostępnionych pomieszczeniach w Domu Strażaka w Strażowie.

W ramach pracowni GOKiB, obecnie filia prowadzi rękodzielnictwo, zajęcia plastyczne dla dzieci.
Zajęcia prowadzi instruktor Lidia Hajduk.