Placówki

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, prowadzi działalność kulturotwórczą w całej Gminie Krasne. Centralą i głównym ośrodkiem jest siedziba GOKiB w Krasnem. Filie znajdują się w każdym sołectwie Gminy: Strażowie, Palikówce oraz Malawie. Pierwotnie do Gminy Krasne, należały również obecne dzielnice Rzeszowa: Załęże i Słocina, gdzie również prowadzone były zajęcia GOK-u.

Początkowo spotkania odbywały się w szkołach podstawowych poszczególnych sołectw. Od 2007 r. GOK posiada odrębne filie w udostępnianych salach Domów Strażaka w Strażowie i Palikówce. W Malawie filia znajduje się na piętrze budynku Ośrodka Zdrowia.

Podobnie jak w centralnym ośrodku w Krasnem, najpopularniejsze okazały się zajęcia plastyczne, dlatego każda placówka takimi dysponuje. Z uwagi na zmienność zainteresowań dzieci uczestniczących w zajęciach w filiach GOKiB Krasne, rozkład i charakter zajęć zmienia się praktycznie co roku. Samodzielne placówki istnieją od niedawna, dlatego potrzeba czasu, aby ukształtował się ostateczny charakter poszczególnych jednostek.