Palikówka

Placówka GOK-u Krasne w Palikówce
Dom Strażaka w Palikówce
36-073 Palikówka 258
tel.: 17 23 00 347
e-mail: poczta@gokkrasne.pl

GOKiB Krasne w Palikówce mieści się w placówce Domu Ludowym Palikówce. Jednostka posiada Gminną Bibliotekę Publiczną oddział w Palikówce, oraz 1 pomieszczenie służące jako pracownia świetlicowa i zajęcia tematyczne. GOKiB Krasne współorganizuje również zabawy choinkowe w Przedszkolu w Palikówce, oraz zabawy okolicznościowe dla dzieci uczestniczących w zajęciach w placówce GOKiB.

Obecnie, grudzień 2022 rok, prowadzone są zajęcia plastyczne we wtorki od godziny 12:30. Zajęcia prowadzi pan instruktor Maciej Śliwiak – tel. 172300347.