Palikówka

Placówka GOK-u Krasne w Palikówce
Dom Strażaka w Palikówce
36-073 Palikówka 258
tel.: 17 23 00 347
e-mail: poczta@gokkrasne.pl

GOKiB Krasne w Palikówce mieści się w placówce w Domu Ludowym Palikówce. Jednostka posiada Gminną Bibliotekę Publiczną oddział w Palikówce, oraz 1 pomieszczenie służące jako pracownia świetlicowa i tematyczne. Część zajęć (zajęcia sportowe), odbywa się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Palikówce, dzięki współpracy z tą placówką edukacyjną. GOKiB Krasne współorganizuje również zabawy choinkowe w Przedszkolu w Palikówce, oraz zabawy okolicznościowe dla dzieci uczestniczących w zajęciach w placówce GOKiB.

Każdy rok szkolny niesie nowy rozkład zajęć. W zależności od frekwencji uczestników, pracownie zapraszają na zajęcia świetlicowe, wokalne, plastyczne lub sportowe.
Obecnie, od października 2019 roku, prowadzone są zajęcia plastyczne we wtorki od godziny 12:00. Szczegóły u pani instruktor Ireny Tuszyńskiej.