Biblioteka w Strażowie

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STRAŻOWIE od 01.10.2020 OTWARTA  W GODZINACH:

Poniedziałek:   10.00-13.00
Czwartek:          8.00-13.00

Biblioteka Strażów: 17 2300358
e-mail: biblioteka.palikowka@gokkrasne.pl

Biblioteka mieści się w budynku Zespołu Szkół w Strażowie.

Biblioteka posiada książki dla dorosłych, młodzieży, dzieci. Zbiór biblioteki jest uzupełniany w miarę możliwości finansowych. Pojawiają się nowe książki należące do literatury pięknej, jak i książki niebeletrystyczne. Biblioteka posiada szeroką gamę lektur, zarówno dla szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych.
Szczegółowy zakres działalności Biblioteki to:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie między bibliotecznej.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4. Prowadzenie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa i nauki.
5. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
6. Organizacja corocznych imprez: pasowanie na czytelnika, konkursy czytelnicze, wyjścia do przedszkoli, spotkania bohaterów bajkowych z dziećmi, lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych.

W bibliotece (na miejscu) można skorzystać z różnego rodzaju słowników, albumów czy poradników.

Księgozbiór podręczny jest systematycznie uzupełniany.

Zapraszamy chętnych i życzymy przyjemnej lektury.

https://gokkrasne.pl/?p=22942
https://gokkrasne.pl/?p=22964