Biblioteka w Strażowie

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STRAŻOWIE od 08.01.2024 OTWARTA  W GODZINACH:

Wtorek:    12:10-17:10
Środa:       8:00 - 13:00
Czwartek:   8:00-16:00

Biblioteka Strażów: 17 2300358
e-mail: biblioteka.palikowka@gokkrasne.pl

Biblioteka mieści się w budynku OSP Strażów nr 218

Biblioteka posiada książki dla dorosłych, młodzieży, dzieci. Zbiór biblioteki jest uzupełniany w miarę możliwości finansowych. Pojawiają się nowe książki należące do literatury pięknej, jak i książki niebeletrystyczne. Biblioteka posiada szeroką gamę lektur, zarówno dla szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych.
Szczegółowy zakres działalności Biblioteki to:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie między bibliotecznej.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4. Prowadzenie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa i nauki.
5. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
6. Organizacja corocznych imprez: pasowanie na czytelnika, konkursy czytelnicze, wyjścia do przedszkoli, spotkania bohaterów bajkowych z dziećmi, lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych.

Księgozbiór podręczny jest systematycznie uzupełniany.

Zapraszamy chętnych i życzymy przyjemnej lektury.

https://gokkrasne.pl/?p=22942
https://gokkrasne.pl/?p=22964