Biblioteki

„Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu umie czytać” /Warenns/

Człowiek to istota poszukująca i pogłębiająca swoją wiedzę. Chcąc zaspokoić swe potrzeby, np. informacyjne czy edukacyjne, wykorzystuje to, co zaoferować mogą mu placówki kulturalno-oświatowe, między innymi biblioteki. W naszej gminie działają 4 biblioteki. Są to: Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem oraz filie w Malawie, Palikówce i Strażowie. Staramy się szybko i efektywnie reagować na potrzeby czytelników. Dotyczy to zakupów nowości książkowych i prasy oraz godzin otwarcia placówek. W chwili obecnej z naszych usług korzysta ponad 1300 czytelników. Księgozbiór bibliotek liczy około 43000 woluminów. Jest on wzbogacany przede wszystkim na podstawie zakupów a także uzupełniany dzięki darom oraz corocznym dotacjom Ministerstwa Kultury na zakup nowości.

Zainteresowania czytelnicze naszych użytkowników są różnorodne. Istnieje duże zapotrzebowanie na lektury i opracowania potrzebne do szkoły. Zauważalny jest wzrost wykorzystania literatury popularnonaukowej z takich dziedzin jak: biologia, geografia, fizyka i historia. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się pozycje z dziedziny ekologii, prawa, ekonomii i marketingu. Chętnie również wypożyczane są książki dotyczące naszego regionu i okolic.

W ciągu istnienia, z naszych bibliotek i księgozbiorów korzystało wielu czytelników. Teraz odwiedza nas trzecie pokolenie mieszkańców. Coraz większa liczba odbiorców obliguje nas do zwiększania oferty usług oraz stałego poznawania środowiska i jego potrzeb. W chwili obecnej najliczniejszą grupę czytelników stanowią uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Dla nich to staramy się tworzyć bazę naukową i informacyjną. Również duży odsetek stanowią osoby nie zatrudnione (emeryci, bezrobotni, gospodynie domowe), którym biblioteki oferują tzw. czytadła, kryminały, literaturę fantastyczną.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIBLIOTEK !!!