Kapela ludowa „MALAWIANIE”

Kapela Ludowa „Malawianie” powstała wiosną 2009 r w Malawie, a działa przy GOKiB w Krasnem. Powstanie kapeli zainicjował mieszkaniec Malawy Eugeniusz Piotrowski.

Tradycje kapel i zespołów śpiewaczych Gminy Krasne sięgają lat 60- tych, jednak mijające lata i nowa mapa gminy  wykruszyły  zespoły śpiewacze i kapele
z naszej gminy.

Kapela ma szeroki repertuar pieśni patriotyczne, obrzędowe, religijne, przyśpiewki ludowe, folklor lokalny itd. Bierze udział w uroczystościach gminnych, przeglądach Kapel Ludowych i imprezach ponadlokalnych.

Kapela zrzesza autentycznych muzyków ludowych, dla których folklor jest życiową  pasją. Kultywuje rodzimy folklor muzyczny Dzięki tej działalności od zapomnienia ocaleją piękne, stare melodie ludowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wiele z nich zostanie utrwalone w działalności artystyczno-ludowej i działań aktywujących środowisko lokalne.

W swoim repertuarze kapela posiada krakowiaki, polki, oberki, sztajerki, walczyki, walcerki, melodie i przyśpiewki ludowe, marsze weselne, pieśni ludowe i religijne, kolędy, w razie potrzeby gra również muzykę rozrywkową.