Działalność

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 08:00 – 16:00
Wtorek – Środa – Czwartek – Piątek: 08:00 – 19:00

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem zajmuje się w głównej mierze organizacją zajęć pozalekcyjnych o charakterze artystycznym oraz rekreacyjno-sportowym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Przy GOKiB działają również zespoły taneczne, orkiestra dęta oraz kapela ludowa. Równolegle ważną działalnością jest organizacja konkursów i przeglądów artystycznych, promujących Gminę Krasne w całym województwie podkarpackim.

Najpopularniejszymi okazały się zajęcia plastyczne, GOK szczyci się pracowniami plastycznymi prezentującymi bardzo wysoki poziom artystyczny, nowatorstwo materiałowe i warsztatowe. Wieloletnia pracownia malarstwa przyjmuje obecnie kolejne pokolenie dzieci i młodzieży. Równie chętnie uczestniczą w zajęciach osoby dorosłe. Od kilku lat stałą i zakorzenioną działalnością stały się formy teatralne. Początkiem były „Teatrzyk Kacperek”, oraz „Teatr Przedmieście”. Obecnie istnieją dwie grupy teatralne-dziecięca i młodzieżowa.

W zakresie muzyki na przełomie lat istniały różnorakie zajęcia wokalne oraz zespoły taneczne. Wspomnieć należy zespół wokalny „Maluszki z Krasnego”, czy Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Ojra”. Obecnie prowadzone są zajęcia wokalne oraz zespoły mażoretek i tańca współczesnego. Chętni, muzykujący mogą zaistnieć w orkiestrze dętej .

Chętni do wysiłku fizycznego, mogą skorzystać z propozycji rekreacyjno-turystycznej. Zajęcia sportowe, rajdy rowerowe oraz zajęcia relaksacyjne dla pań na stałe zapisały się w działalności GOK-u.