Działalność

Godziny otwarcia:
Krasne:
Poniedziałek: 09:00 – 17:00
Wtorek – Środa – Czwartek – Piątek: 09:00 (sekretariat) – 19:00
W przypadku organizacji imprez godziny otwarcia ulegają zmianie!

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem (GOKiB) zajmuje się w głównej mierze organizacją zajęć pozalekcyjnych o charakterze artystycznym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Przy GOKiB działają również zespoły taneczne, orkiestra dęta oraz kapela ludowa. Równolegle ważną działalnością jest organizacja konkursów i przeglądów artystycznych, promujących Gminę Krasne w całym województwie podkarpackim.

Najpopularniejszymi okazały się zajęcia plastyczne, GOKiB szczyci się pracowniami plastycznymi prezentującymi bardzo wysoki poziom artystyczny, nowatorstwo materiałowe i warsztatowe. Równie chętnie uczestniczą w zajęciach osoby dorosłe. Od kilku lat stałą i zakorzenioną działalnością stały się formy teatralne. Początkiem były „Teatrzyk Kacperek”, oraz „Teatr Przedmieście”. Obecnie istnieją dwie grupy teatralne-dziecięca i młodzieżowa “Pacynka” i “Apropos”

W zakresie muzyki na przełomie lat istniały różnorakie zajęcia wokalne oraz zespoły taneczne. Wspomnieć należy zespół wokalny „Maluszki z Krasnego”, czy Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Ojra”. Obecnie prowadzone są zajęcia wokalne oraz zespoły mażoretek “Contorto” i tańca współczesnego “Gwiazdeczki”. Chętni, muzykujący mogą zaistnieć w naszej orkiestrze dętej. Działa też nasza kapela ludowa “Malawianie”.
Prowadzimy Biblioteki Publiczne w każdym sołectwie naszej gminy.
Organizujemy spotkania z żywą historią, kultywujemy pamięć o lokalnych bohaterach np. uczestnikach Akcji “Kośba”.

Prowadzimy pracownie: Rękodzieła Artystycznego “Gałganiarnia”, Muzyki, Teatru, Plastyki. Zajęciami obejmujemy 4 sołectwa naszej gminy.
Nasze główne konkursy o zasięgu wojewódzkim to: “Kolędnicy-Wędrownicy” 23 edycje, “Kukły” 14 edycji, “Piękno zamknięte w koronce” 5 edycji, “Słodki Słoik” 4 edycje, “Śpiewajka” 2 edycja.

Plan rozwoju obejmuje szeroko pojętą edukację artystyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.
W ramach współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi, historykami z IPN-u planujemy zintensyfikowanie działalności na polu upowszechniania historii.