Zajęcia rekr.-sport.


DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA NA OBIEKCIE SPORTOWO- REKREACYJNYM GOKiB KRASNE istniała do 31.12.2020! Gmina rozwiązała z nami umowę wynajęcia.