Zajęcia rekr.-sport.


DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA NA OBIEKCIE SPORTOWO- REKREACYJNYM GOKiB KRASNE istniała do 31.12.2020! Gmina rozwiązała z nami umowę wynajęcia. Co do zajęć z panem instruktorem Gieresiem, będziemy informować, czy i gdzie będą! A i tak na razie pozostajemy zamknięci z powodu Pandemii Covid-19!

Ośrodek Sportowo -Rekreacyjnym „Crasnovia” oferuje różnego typu zajęcia i wydarzenia sportowe. W ramach naszej działalności prowadzone i organizowane są:
 Zajęcia z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży organizowane dwa razy
w tygodniu. Cyklicznie odbywają się turnieje tenisa stołowego i bilarda dla mieszkańców Gminy Krasne. Najlepsi dostają puchary i medale, co uatrakcyjnia imprezę. W tym roku zapraszamy na już V edycję turnieju.
 .
 Od 2016 r. wraz ze Stowarzyszeniem SKE „Kalokagatia” realizujemy projekty sportowe skierowane do dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie SKE „Kalokagatia” i GOKiB Krasne w ramach działań związanych z projektami FIO „Sport to zdrowie – Razem możemy więcej” oraz „Aktywność- Wsparcie-Rozwój” zrealizowało w sumie 110 godzin zajęć sportowych, 20 godzin spotkań integracyjnych, 2 turnieje (turniej piłki nożnej, turniej tenisa stołowego) oraz 23 godziny dyżuru psychologa- terapeuty. Inicjatywy w całości zrealizowane zostały z funduszy FIO i dla uczestników były bezpłatne. W każdym roku wysyłamy wnioski aby uatrakcyjnić ofertę sportową GOKiB Krasne
 Bierzemy udział w Europejskim Tygodniu Sportu #BeActive we wrześniu organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach którego organizujemy turnieje tenisa stołowego oraz gry i zabawy ruchowe dla dzieci. Nagrody dla uczestników imprez pozyskujemy z Ministerstwa Sporu i Turystyki.
 Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny GOKiB Krasne działa aktywnie nie tylko w czasie roku szkolnego, ale także na wakacjach i feriach zimowych. GOKiB organizuje wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Krasne – zapewnia młodzieży dostęp do obiektu- boisk do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, bilarda i zajęć sportowych. W zimie organizowane są turnieje sportowe dla dzieci
 W Ośrodku Sportowo -Rekreacyjnym prowadzone są również zajęcia
z Karate, Jogi, Zumby i Piłki Noznej.
Instruktor Bartłomiej Giereś