O nas

    Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem to samorządowa instytucja kultury Gminy Krasne, a zarazem miejsce otwarte i przyjazne da wszystkich. Stwarza możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu i samorealizacji w różnych dziedzinach sztuki, edukacji kulturalnej jak: plastyka, taniec, śpiew, muzyka, literatura, teatr, film, fotografia czy rękodzieło artystyczne. GOKiB oferuje zajęcia artystyczne i hobbystyczne, koncerty, spektakle, wystawy, przeglądy twórczości, konkursy, wycieczki, imprezy plenerowe. Można rozwijać swoje pasje w zespołach: teatralnych (dla dzieci i młodzieży), tanecznych, wokalnych i muzycznych.
Na Ośrodek Kultury składają się jednostki we wszystkich sołectwach gminy Krasnem, Palikówce w Domu Strażaka z Biblioteką, w Strażowie w Domu Strażaka i w szkole – Biblioteka, i Malawie w budynku Ośrodka Zdrowia zajęcia i Biblioteka. Punkt centralny mieści się w samodzielnym budynku w Krasnem 743. Ośrodek nasz wspiera też inicjatywy kulturalno-społeczne na terenie gminy. Współpracuje  z lokalnymi samorządami, klubami sportowymi, placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami, bierze udział w organizacji świąt i rocznic państwowych. Różnorodna działalność programowa sprawia, że GOKiB animując życie kulturalne społeczności lokalnej, oddziałuje nie tylko na mieszkańców gminy Krasne, ale także powiat czy województwo. Do wojewódzkich w zakresie  działań należą: Wojewódzkie Przeglądy Plastyczne  i Teatralne  np. „Kukły” (IX edycja w czerwcu 2017r)  i „Kolędnicy Wędrownicy” (XVII edycja w zimie 2016r – kontynuacja „Anioła Tęczowłosego”) czy Disco Polo Show – impreza plenerowa – 2 edycje. Te działania szeroko rozpropagowały działalność GOKiB Krasne, przyczyniając się do wykreowania opinii jednostki prężnie działającej i zaangażowanej w działalność kulturotwórczą, wychodzącą poza granice Gminy Krasne.

W codziennej działalności na rzecz mieszkańców skupiamy się na:

– plastyce
– rękodziele artystycznym
– muzyce
– śpiewie
– tańcu
– teatrze
– zajęciach profilaktyczno-wychowawczych w ramach Świetlicy GOPS
– zajęcia sportowych

      Od lat szczycimy się pracownikami plastycznymi prezentujący bardzo wysoki poziom artystyczny, nowatorstwo materiałowe i warsztatowe. Wieloletnia pracownia malarstwa przyjmuje kolejne pokolenia dzieci i młodzieży a także i dorosłych, niejednokrotnie na plenery udają się dwa a i trzy pokolenia!

Zajęcia teatralne:
Z GOKiB Krasne wyrósł Teatr „Przedmieście”, który u nas właśnie zaczął swoje życie.
Obecnie istnieją dwie grupy teatralne; dziecięca „Pacynka” i młodzieżowy „A’propos”.
W 2017 roku Pacynka została nagrodzona na Festiwalach w Jarosławiu, Birczy i Szydłowcu.

Zajęcia wokalne
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży  z różnych  grup wiekowych z całej Gminy Krasne.
W programie kształtowanie techniki wokalnej przez ćwiczenia  emisyjne, oddechowe,  dykcyjne, doskonalenie poczucia rytmu, kształcenie pamięci muzycznej i  słuchu, praca z mikrofonem i nauka  zachowań  scenicznych. Praca nad ciekawym repertuarem,  zróżnicowanym pod względem  charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym oraz higieną głosu. Dzięki osiąganiu coraz doskonalszej techniki wokalnej, zajęcia przygotowują do udziału w różnego rodzaju konkursach piosenki, występach scenicznych, organizowanych koncertach i festynach. Wokaliści brali udział w konkursach w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie-Literatura i Dzieci – Kasia Majkowska i Kinga Szuberla  zakwalifikowały się do finału, w Głogowie Małopolskim w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki dla Dzieci i Młodzieży, w festiwalu Piosenka
w Meloniku w RDK, w Festiwalu Piosenek Katarzyny Sobczyk “O Złotą Różę Małego Księcia”. Organizujemy od dwóch lat – Gminny konkurs Kolęd i Pastorałek, kolejna edycja rozszerzona zostanie na powiat rzeszowski. Odbywają się okolicznościowe koncerty: zimowy, wiosenny, letni, jesienny, walentynkowy, dla mamy i taty, patriotyczny, papieski. Występujemy na imprezach organizowanych przez gminę Krasne, m.in.: Dzień Seniora, Złote Gody, Biegomania. Uzdolnione muzycznie dzieci
i młodzież bardzo chętnie i z zaangażowaniem przygotowują się do swoich występów a rodzice
i znajomi dają im wsparcie i chętnie przyprowadzają na zajęcia  oraz jeżdżą na występy.

 

Zajęcia taneczne
W GOKiB  istniał Zespół Tańca Ludowego „OJRA” ze Słociny. Po zmianie granic gminy, przeszedł do Rzeszowa. Istniał też Zespół Tańca Nowoczesnego „Fraszka”.
Obecnie funkcjonują dwa zespoły Tańca Estradowego „Gwiazdeczki” (dwie grupy)
i „Focus”.

Orkiestra Dęta     

Chętni do grania na instrumentach mnogą wstąpić do Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą pana Daniela Chwajoła. Orkiestra uświetnia swoimi występami imprezy nasze, kościelne oraz państwowe.

Muzyka Ludowa

      Od lat 60-tych gmina kultywuje tradycje muzyki ludowej. Wśród  działających niegdyś wspomnieć należy Kapelę Ludową Józefa Ludery z Palikówki. Obecnie przy GOKiB działa Kapela Ludowa „Malawianie” z Malawy. Zrzesza ona autentycznych muzyków ludowych, dla których folklor jest życiową pasją. Kultywuje Rodzim folklor muzyczny, dzięki tej działalności ocaleją od zapomnienia piękne, stare melodie ludowe i teksty piosenek, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Koncertują i biorą udział w Przeglądach i Konkursach w całym województwie podkarpackim. W dorobku mają wydane 2 płyty oraz nagranie w TVP Rzeszów.

 

 

Sport i rekreacja

Osoby zajmujące się sportem mogą skorzystać z zajęć sportowych – kompleks boisk „Orlik” w Krasnem i Palikówce (zarządzany przez ZS w Palikówce), zajęcia relaksacyjne dla pań czy wycieczki krajoznawcze dla wszystkich. Na przykład organizowane są wycieczki do Lwowa. Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny „Crasnovia” GOKiB Krasne organizuje zajęcia
i wydarzenia sportowe  takie jak: turnieje tenisa  stołowego, letnie zajęcia z piłki siatkowej, piłki nożnej, badmintona.  Chętni mogą korzystać nieodpłatnie z siłowni. Obiekt jest także otwarty na inicjatywy młodzieży i nauczycieli ze szkoły w Krasnem. Organizowane są ogniska i gile połączone z aktywnością fizyczną. Ośrodek Sportowo Rekreacyjny GOKiB Krasne działa aktywnie nie tylko w czasie roku szkolnego ale także na wakacjach. GOKiB organizuje wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Krasne – zapewnia młodzieży dostęp do obiektu i zajęć sportowych.
Biblioteki Publiczne
Działają w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem. Biblioteka w Krasnem pełni rolę biblioteki wiodącej, koordynującej pracę filii w Palikówce, Strażowie i Malawie. Biblioteki oferują szeroką gamę literatury beletrystycznej, popularno-naukowej, fachowej oraz bajek dla dzieci, a także dysponują kanonem lektur dla różnego typu szkół. Zakupujemy nowości wydawnicze ze środków własnych jak i pozyskanych z zewnątrz. Udzielamy informacji, udostępniamy komputery z bezpłatnym Internetem. W ramach programu z Biblioteki Narodowej utworzono w Palikówce „Grupę Zabawową”, skupiającą rodziców-dziadków
z małymi dziećmi nie chodzącymi do żłobków czy przedszkoli na zajęcia zorganizowane.
      Organizowane są tematyczne lekcje biblioteczne, wycieczki dla przedszkolaków
i starszych, pasowanie na czytelników, konkursy czytelnicze, gazetki okolicznościowe oraz wystawki książkowe. Organizujemy dni otwarte bibliotek, uczestniczymy w piknikach, festynach i imprezach organizowanych w naszej gminie. Współpracujemy z wszystkimi instytucjami z terenu gminy Krasne. Pomagamy prowadzić bibliotekę w Zakładzie Karnym Rzeszów-Załęże oraz na oddziale dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Rzeszowie Wszystkie te poczynania mają na celu upowszechnienie czytelnictwa, wzmocnienie nawyku kształcenia się oraz promowanie bibliotek. Nasze Bibliotekarki uczestniczą w różnych szkoleniach, kursach i seminariach ciągle doskonaląc metody i formy pracy, przez co wzrasta prestiż naszych placówek i zadowolenie użytkowników!
Prowadzimy profile bibliotek na Facebook oraz na stronie gokkrasne.pl

Pracownia Artystyczna – Rękodzieła Artystycznego.

Uczestnictwo w zajęciach rękodzielniczych jest alternatywą  do biernego wypoczynku każdego, od dziecka do seniora. Zajęcia są zachętą do samodzielnego szukania pomysłów na wykorzystanie wolnego czasu. Dodatkowo prace takie rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwiają zapamiętywanie, uczą estetyki, cierpliwości, dokładności i dyscypliny. Dają możliwość twórczego wyrażania własnych myśli, uczuć i emocji. Program zajęć dopasowany jest do indywidualnych możliwości uczestników w oparciu o metody polegające na wykonywaniu prac plastycznych i rękodzielniczych. Każdy uczestnik pracuje indywidualnie i w swoim tempie, pod nadzorem instruktora. W programie jest m.in. poznanie i wykorzystanie ściegów hafciarskich, tworzenie w technice haftu matematycznego, haftu krzyżykowego, haftu płaskiego, szydełkowania, robót na drutach, szycia na maszynie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem.

Raz w roku Pracownia organizuje Gminną Wystawę Rękodzieła Artystycznego. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy chętni twórcy amatorzy – mieszkańcy gminy Krasne. Jest to dwudniowy przegląd wszelkich technik twórczych uprawianych przez rodzimych artystów, połączony z warsztatami dla wystawców. Wystawa daje możliwość spotkania się w gronie artystów amatorów, docenienia własnej i cudzej pracy artystycznej, zainspirowania się a nawet podglądnięcia prac innych twórców. Wystawę te oglądają mieszkańcy gminy, a przedszkolaki Gminnego Przedszkola w Palikówce organizują tam lekcję.

Dwa razy w roku Pracownia organizuje Kiermasz, na którym wystawcami są rodzimi wytwórcy jak również goście zaproszeni. Daje on możliwość wsparcia finansowego w postaci zakupu dziel lokalnych artystów, docenienia ich pracy, porównania ich produktów ze wszech obecną „chińską masówką”. Kształtuje on również gust odbiorców sztuki.
      W roku 2017 po raz pierwszy zorganizowano Międzygminny Konkurs Koronczarski,
w którym wzięły udział panie z całego woj. Podkarpackiego, w chwili obecnej Stowarzyszenie Kobiet z Palikówki wraz z Grupą Inicjatyw Kulturalnych działającą przy i przy współudziale GOKiB Krasne przystępuje do realizacji projektu: „Z jednej cieniutkiej nici rodzi się rękodzieło”, który na celu m.in. rozszerzenie grona osób parających się rękodziełem w gminie Krasne.

 

Staramy się pozyskiwać i pozyskujemy środki pozabudżetowe, współpracować z każdym, kto chciałby wnieść COŚ dla nas.

Podsumowanie:

Nasza kadra to właściwi ludzie na właściwych miejscach.

 

 

STAŁE FORMY ZAJĘĆ:

 • Pracownia malarstwa dla dzieci i młodzieżyPracownia malarstwa dla dorosłych
 • Pracownia form przestrzennych i rzeźby dziecięcej
 • Dziecięca Grupa Teatralna „Pacynka”
 • Grupa Teatralna „A Propos”
 • Zajęcia wokalne
 • Rękodzielnictwo
 • Świetlica profilaktyczno-wychowawcza
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia gimnastyczne dla pań
 • Pracownia komputerowa
 • Kawiarenki internetowe „ikonka” działające przy Bibliotekach Gminnych
 • Zajęcia rekreacyjno–sportowe:
  – piłka siatkowa
  – tenis stołowy
  – koło turystyczno–krajoznawcze
  – koło fotografii cyfrowej
  – gry logiczne
  – bilard
 • Cykliczne prezentacje plastyczne twórczości gminnej
 • Zajęcia plastyczne w jednostkach sołeckich
 • Zajęcia świetlicowe w jednostkach sołeckich
 • Zajęcia rekreacyjno–sportowe w jednostkach sołeckich

PRZY GOKIB W KRASNEM DZIAŁĄJĄ RÓWNIEŻ:

 • Gminna Orkiestra Dęta
 • Zespół Tańca Nowoczesnego “Gwiazdeczki”
 • Zespół Tańca Estradowego “Focus”
 • Kapela Ludowa „Malawianie”