Biblioteka w Palikówce

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PALIKÓWCE

Lokalizacja - Dom Strażaka w Palikówce - Placówka GOKiB
36-073 Palikówka 258
e-mail: biblioteka.palikowka@gokkrasne.pl
tel.: (17) 230-03-55
Bibliotekarz: Agnieszka Furman
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PALIKÓWCE zmiana godzin otwarcia od 08.01.2024:

Poniedziałek: 8:00-13.00 i 16:00 - 19:00
Wtorek: 8.00-12.00
Piątek: 8.00-16.00

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Palikówce (wcześniej Gromadzka Biblioteka Publiczna), została otwarta w styczniu 1957 r. Mieściła się ona w lokalu P.G.R.N. w Palikówce. Zbiory Biblioteki liczyły 300 pozycji. Wraz z upływem czasu księgozbiór powiększał się a liczba czytelników rosła.

Obecnie Biblioteka mieści się w Budynku Straży Pożarnej obok Ośrodka Zdrowia. Pomieszczenie przeznaczone pod Bibliotekę jest przestronne, jasne i funkcjonalne. Czytelnia biblioteczna posiada 10 miejsc.
Biblioteka obecnie liczy 11 405 woluminów, w tym 5843 książki dla dorosłych, 2912 książek dla dzieci i 2692 książki popularno - naukowe. Obsługuje rocznie ok.300 czytelników wypożyczając ponad 4000 książek.

Szczegółowy zakres działalności Biblioteki to:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie między bibliotecznej.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4. Prowadzenie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa i nauki.
5. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
6. Organizacja corocznych imprez: pasowanie na czytelnika, konkursy czytelnicze, wyjścia do przedszkoli, spotkania bohaterów bajkowych z dziećmi, lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych.

Biblioteka dysponuje pełnym kanonem lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oferuje szeroką gamę literatury beletrystycznej i naukowej. Udziela informacji bibliotecznych i bibliograficznych praktycznie z każdej dziedziny wiedzy. Księgozbiór, tzw. podręczny, systematycznie uzupełniany jest o najnowsze wydania słowników, leksykonów i poradników. W miarę posiadanych środków kupuje pojawiające się na rynku nowości wydawnicze, które są najbardziej poszukiwane i czytane.

Od października 2013 r. biblioteka rozpoczęła komputeryzację księgozbioru w systemie bibliotecznym MAK+. Na dzień dzisiejszy wdrożonych jest 3200 książek czyli ok. 1/3 całego księgozbioru jaki posiada biblioteka. Jest to proces długi i żmudny, dlatego potrwa on jeszcze ze 2 lata, niemniej jesteśmy na dobrej drodze aby dołączyć do grona bibliotek nowoczesnych i zelektronizowanych. Jest to bardzo pożądane zarówno w aspekcie nowoczesności jak i od strony praktycznej. Dostęp do katalogów za pomocą stron internetowych ułatwi czytelnikom uzyskanie informacji o zbiorach naszych bibliotek i usprawni pracę biblioteki.

 

Biblioteka posiada i udostępnia czasopisma zarówno kolorowe jak i fachowe. Są to:
- Abecadło
- Moje Robótki
- Promyczek Dobra
- Przedszkolak
- Sielska Kuchnia
- Twój Ogrodnik

Biblioteka wyposażona jest w komputery, w tym jeden z przeznaczeniem dla czytelników.

• Z czytelni internetowej może skorzystać każdy.
• Dostęp do Internetu w czytelni jest bezpłatny.
• Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.

Zapraszamy na stronę Facebooka: Biblioteka w Palikówce . Można znaleźć aktualne informacje o działaniach Biblioteki oraz ogłoszenia, np.: o konkursach, nowościach książkowych i chwilowym zamknięciu Biblioteki ( urlopy, chorobowe)