GOKiB Krasne > Bez kategorii > 04.10. Konkurs Plastyczny “Smok ze smoczej jamy” – Biblioteka Publiczna w Malawie

04.10. Konkurs Plastyczny “Smok ze smoczej jamy” – Biblioteka Publiczna w Malawie

Regulamin konkursu „Smok ze Smoczej Jamy”

1. Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich, rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.

2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Malawie.

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Krasne, w wieku przedszkolnym (4-6 lat) – I kategoria, i wczesnoszkolnym (I-III klasa szkoły podstawowej) – II kategoria. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi dzieci, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z deklaracją powyższych kwestii.
 3. Prace powinny być wykonane w formacie A3, w postaci prac płaskich i obejmować interpretację utworu Wandy Chotomskiej „Smok ze smoczej jamy”. W konkursie wezmą udział wyłącznie prace będące interpretacją podanego utworu. Na stronie internetowej www.gokkrasne.pl  (powyżej!!) został umieszczony w/w utwór w postaci audio,
  w wykonaniu Grupy Okrągłe Kulki. Każda praca ma mieć umieszczoną metryczkę, zawierającą imię i nazwisko, wiek, klasę, adres i telefon kontaktowy! Metryczka może być z tyłu lub z przodu w prawym dolnym rogu pracy.
 4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania pracy na następujących polach eksploatacji: użycie w Internecie, druk w dowolnej formie.
  7. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez GOKiB Krasne swoich danych osobowych.
  8. Konkursowe prace (w oryginale) należy dostarczyć do siedziby Organizatora czyli Biblioteki Publicznej w Malawie lub GOKiB Krasne. Termin składania prac upływa 5.11.2021.
  9.
  W Konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia, w zależności od ilości prac.
  10. Organizator do oceny prac, osobno w każdej kategorii, powoła Jury. Ocena Jury jest ostateczna. Jednocześnie Organizator dopuszcza podział nagród inny niż tradycyjny.
  11. O terminie i miejscu rozdania nagród Organizator powiadomi na stronie www.gokkrasne.pl. Termin i forma rozdania nagród jest uzależniona od sytuacji epidemiologicznej
  w Polsce.
 5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

Opublikowane w:
Articles by
Opublikowano
Skip to content