GOKiB Krasne > Bez kategorii > 12.06. Obchody 100-lecia śmierci Rotmistrza Jana Newlin Mazarakiego

12.06. Obchody 100-lecia śmierci Rotmistrza Jana Newlin Mazarakiego

    12 czerwca, niedziela Krasne. Obchody 100-lecia śmierci Rotmistrza Jana Newlin Mazarakiego oraz Święto 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego.
Część 1 Przedstawienie postaci rotmistrza, przez wnuczkę Marię Mazaraki, w kościele parafialnym w Krasnem oraz Msza Św. w intencji Rotmistrza oraz wszystkich poległych, pomordowanych i zmarłych ułanów 20 Pułku Ułanów.
“Pamiętnik i wspomnienia”- książka Jana Newlina Mazarakiego – powstańca styczniowego. Pozycja ta jest bezcennym źródłem wiadomości o epoce w której żył. Urodzony w 1840 r. zmarł 4.05.1922 r. w Krasnem. Na jego grobie, który znajduje się na naszym parafialnym cmentarzu, widnieje odnowiona tablica z herbem rodowym Newlin. Jako rotmistrz kawalerii narodowej walczył w pułku krakowskim nr 1. Został kilkakrotnie ranny. Pod jego dowództwem, jako podoficer, walczył Adam Chmielowski , dziś św. Brat Albert. Z Krasnem Jan Newlin Mazaraki był związany od roku 1902, kiedy to dzierżawił tutejszy folwark do 1914 r. Po zakończeniu dzierżawy, za zgodą Hrabiego Potockiego nadal mieszkał w oficynie dworskiej. Był honorowym oficerem 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana Sobieskiego stacjonującego w Rzeszowie. Z książki tej możemy się wiele dowiedzieć o ziemi rzeszowskiej i Krasnem, jako o Jego małej ojczyźnie, która go przygarnęła jako emigranta z Rosji. Zachęcam do lektury tych niezwykłych wspomnień, autorstwa dawnego mieszkańca Krasnego. Książka ta jest dostępna w naszej Bibliotece Publicznej w Krasnem. 

Część 2. Uroczysty apel i salwa honorowa w wykonaniu Pododdziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego.
Część 3. Pokazy Kawaleryjskie. Konna musztra paradna w oprawie muzycznej.
Część 4. Pokazy Kawaleryjskie. Dynamiczny, równoległy tor władania bronią.
Część 5 Patriotyczny koncert Orkiestry Reprezentacyjnej 20 Pułku Ułanów.
 

Relacja w TVP RZESZÓW

Imprezę zorganizowali: Urząd Gminy Krasne, Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem, Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, Oddział Kawalerii Ochotniczej 20 PU im. Jana III Sobieskiego, Jurajski Szwadron Kawalerii, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, Szczep 51 Drużyn Harcerskich,  OSP Krasne, Stowarzyszenie Kobiet  Krasne.
Darczyńca: Fundacja ORLEN
Patronat Honorowy: Starosta Rzeszowski

Foto Śp. Irek
Skip to content