GOKiB Krasne > 30.11.2018 (NIE)zwykłe opowieści o Polsce w placówce w Strażowie.