Mażoretki Reflex Krasne

Mażoretki – wyraz zapożyczony z jęz. francuskiego (majorette), oznaczający młode dziewczyny ubrane w paradne stroje zawierające elementy umundurowania galowego różnych służb i formacji.

Mażoretki występują na pokazach estradowych i paradach ulicznych, prezentując choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych, żonglując i podrzucając przy tym pałeczki mażoretkowe. Mażoretki spełniają nie tylko funkcję widowiskowego dodatku, ale przy pomocy wykonywanych gestów sygnalizują orkiestrze zbliżający się zakręt, zakończenie utworu, zmianę rytmu.

Grupa REFLEX  powstała w kwietniu 2010. Instruktorem i choreografem grupy jest pani Kinga Muron. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnem. Zespół Mażoretek Reflex to dziewczęca grupa artystyczna, wykonująca układy marszowo-taneczne, prezentująca efektowne popisy żonglerskie z batonami (pałeczkami marszowymi). Mażoretki występują do repertuaru Gminnej Orkiestry Dętej z Krasnego a także do muzyki nowoczesnej.

Osiągniecia:
Wyróznienie na Przeglądzie Zespołów Tanecznych Klaunada 2010 – 7.12.2010 Rakszawa