GOKiB Krasne > Bez kategorii > 26.05. 80.rocznica Akcji “Kośba”

26.05. 80.rocznica Akcji “Kośba”

26 maja, niedziela, uroczystości związane z 80-tą rocznicą Akcji “Kośba”.
W piątek spotkaliśmy się pod tablicą pamiątkową w Rzeszowie na ul. Batorego – w miejscu akcji z 1944 roku – gdzie złożyliśmy kwiaty oddając hołd, zapaliliśmy znicze.
W niedzielę uczciliśmy uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Krasnem, którą koncelebrowali JE biskup Stanisław Jamrozek i ksiądz proboszcz Witold Wójcik.
Po mszy wysłuchaliśmy prelekcji pana dyrektora SP Krasne Marka Frączka na temat przebiegu i znaczenia Akcji Kośba. Następnie głos zabrała poseł na Sejm Teresa Pamuła oraz wyrazy podziękowania skierował pan Wójt Gminy Krasne Jacek Maternia.
Następnie przeszliśmy przed tablicę upamiętniającą uczestników Akcji “Kośba” pochodzących z Krasnego, znajdującą się na bocznej ścianie świątyni.
Kwiaty złożyli:
Przedstawiciele rodzin uczestników akcji “Kośba” Kunyszów, Skubiszów i Dziobaków.
Pani Teresa Pamuła – poseł na Sejm EP
Pan Grzegorz Leszczyński z Instytutu Pamięci Narodowej.
Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem
Wójt Gminy Krasne pan Jacek Maternia z Zastępcą Wójta panem Januszem Łachem.
Uroczystość uświetniła oprawą mszy oraz wiązanką pieśni patriotycznych nasza Gminna Orkiestra Dęta z Krasnego.
Odwiedziliśmy też pobliski cmentarz parafialny w Krasnem, aby indywidualnie oddać hołd przy grobach naszych bohaterów: Henryka Kunysza oraz Stanisława Lei, a także przy pamiątkowej tablicy Władysława Skubisza, która znajduje się na grobie jego matki.
Dziękujemy za obecność i pamięć!
Osobno dziękujemy pani Bogusławie Wąs za podtrzymywanie tradycji i ciągłą pamięć o lokalnych bohaterach.
foto Śp. Irek i Kornelia Tekiela (tablica przy kościele i cmentarz)
Skip to content