Konkursy

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, za działalność kulturotwórczą przyjął pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na zajęciach o charakterze artystycznym. Ważnym działem są organizowane przez ośrodek kultury konkursy i przeglądy twórczości wszelakiej.

Rywalizacje artystyczne, są doskonałym pomysłem na integrację społeczności : dzieci i młodzieży szkolnej, jednostek edukacyjnych , nauczycieli i instruktorów oraz a może przede wszystkim rodziców i opiekunów młodych twórców. Każda rywalizacja twórcza motywuje do pracy, myślenia i rozwoju warsztatowego. Osiągnięcia w dziedzinach artystycznych popychają do sięgania po sukcesy w dziedzinach ścisłych i humanistycznych. Rodzic i opiekun dostrzega potrzebę wspierania twórczości we wszelakich formach, docenia swoją pociechę za to, czego do tej pory nie dostrzegał. Wystawy pokonkursowe w czytelny sposób prezentują poziom artystyczny, zaangażowanie oraz wykorzystanie materiałów w konkurujących jednostkach. Niejednokrotnie obserwowano nagły i nieprzewidywalny rozwój jednostek i wzrost poziomu artystycznego, który do dziś utrzymuje wysokie loty.

Ośrodek w Krasnem organizuje konkursy  O zasięgu gminnym ale wychodzi również poza granice kraśnieńskie, obejmując powiat rzeszowski oraz województwo podkarpackie. Oprócz konkursów okolicznościowych i jednorocznych stałą działalnością jednostki są sztandarowe przeglądy o charakterze wojewódzkim: „Anioł Tęczowłosy” (plastyczny), „Kukły” (plastyczno-teatralny), i „Fraszka” (teatralny). Konkursy co roku skupiają tysiące prac i są doskonałą formą promocji Gminy Krasne w województwie.

Ośrodek Kultury w Krasnem do każdego konkursu zaprasza profesjonalne jury, specjalizujące się w danej dziedzinie artystycznej. Tak więc przy konkursach plastycznych oceną zajmują się wykładowcy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy teatralnych – aktorzy, reżyserzy, teatrolodzy itp… Ponieważ Gmina ukształtowała się szczególnie w charakterze plastycznym, przeglądy nawiązują do tej dziedziny artystycznej, ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem. Konkursy muzyczne prezentują się rzadziej, ponieważ nie odnajdują tak wielkiego entuzjazmu.

Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze mają do wyboru jednocześnie kilka lub kilkanaście ogłaszanych konkursów – wybierają nasze, za co jesteśmy wdzięczni i zawsze to doceniamy.