GOKiB Krasne > Bez kategorii > “Młodzi Przedsiębiorcy z POWER-em” ogłoszenie!

“Młodzi Przedsiębiorcy z POWER-em” ogłoszenie!

    W związku z realizacją przez Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY projektu pn. „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”, zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących projektu.

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.trampolinakariery.pl w zakładce projektowej „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”.

Do projektu zapraszamy:
Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego w wieku 18-29 lat, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
* zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
* osoby długotrwale bezrobotne,
* osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy:
– Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
– Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN
– Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 350,00 PLN netto/mc przyznawane na okres 6 miesięcy

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:
– Ubezpieczenie NNW
– Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe
– Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych
– Materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć

Skip to content