GOKiB Krasne > Bez kategorii > IV Powiatowy Konkurs Słodki Słoik – zgłoszenia do końca września!!

IV Powiatowy Konkurs Słodki Słoik – zgłoszenia do końca września!!

Przedmiotem Konkursu są wykonane własnoręcznie przetwory domowe z różnych warzyw i owoców
z wyłączeniem wyrobów alkoholowych lub wykonanych z użyciem alkoholu. Przetwory mogą mieć smak słodki, kwaśny, słony i inny, zgodnie z gustem wykonującego.

Celem Konkursu jest promocja zdrowego stylu życia, zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji wykonywania przetworów domowych, rozwój, integracja  i aktywizacja społeczności lokalnej.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne terenu powiatu rzeszowskiego, dorośli i dzieci od 16 roku życia.

Warunkiem udziału w Konkursie jest  dostarczenie do siedziby Organizatora, osobiście wykonanych przetworów do użytku domowego wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (max 3 różne propozycje). Słoik konkursowy powinien być zaopatrzony w metryczkę zawierającą tylko nazwę przetworu i rok wykonania, tak aby członkowie Jury nie znali nazwisk uczestników. Metryczka powinna być trwale przymocowana do słoika.

Organizator nie ponosi żadnych  kosztów związanych z wykonaniem słoików konkursowych, jak również związanych z ich dostarczeniem. Przetwory można zgłaszać (dostarczać) do siedziby Organizatora Konkursu  do dnia 30 września 2021 roku.

słodki_słoik_regulamin_2021

Skip to content