GOKiB Krasne > Bez kategorii > Wyniki Konkursu “Mleczna kraina Kota Mleczysława”!

Wyniki Konkursu “Mleczna kraina Kota Mleczysława”!

Od 15.06. można odbierać nagrody w Krasnem!! Malawa dostanie do Przedszkola i Szkoły!
 

Protokół z posiedzenia Jury Konkursu Plastycznego

pt. „Mleczna kraina Kota Mleczysława” Organizowanego przez Gminny Ośrodka Kultury i Biblioteka w Krasnem, placówka w Malawie, z dnia 10 czerwca 2021 roku.
Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
• Irena Tuszyńska, artysta plastyk, instruktor plastyki GOKiB w Krasnem
• Paulina Głowiak, instruktor k.o., organizator konkursu
• Alicja – biblioteka w Malawie
Kryteriami w ocenie złożonych prac były:
• interpretacja tematu konkursu,
• oryginalność ujęcia tematu,
• walory artystyczne ( kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),
• estetyka wykonania,
Na konkurs wpłynęło 92 prace, od dzieci z terenu Gminy Krasne. Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac, komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników:
Kategoria przedszkole:
Nagrody:
– ZUZANNA CISEK, Malawa
-LILIANA RUMAN, Strażów
-MIKOŁAJ MINDUR, Krasne
Wyróżnienia:
– DOMINIKA KRUPA, Malawa
-EMILIA CHMIELOWIEC, Krasne
-DIANA KRÓL, Malawa
-KORNELIA KUCZMA, Malawa
 Kategoria klasy I-III SP:
Nagrody:
– KRYSTIAN STASIAK, Malawa
– JOANNA MACIAŁEK, Krasne
– NATANIEL ZARYCHTA, Malawa
 Wyróżnienia:
– LILIANNA TOMAKA, Palikówka
-STANISŁAW PIOTROWSKI, Malawa
-WIKTORIA BAR, Malawa

Organizatorzy i komisja składają serdeczne podziękowania i gratulacje wszystkim dzieciom biorącym udział w naszym konkursie!
O terminie i sposobie odbioru nagród poinformujemy na stronie internetowej i Facebook GOKiB w Krasnem.
Skip to content