GOKiB Krasne > Articles by: isp

II Wojewódzki Konkurs Plastyczny Ilustrator – dla Przedszkoli i klas I-III termin prac: 31.10!

II Wojewódzki Konkursu Plastyczny ILUSTRATOR „Przygody jeża spod miasta Zgierza” pod patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego i Wójta Gminy Krasne.
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci zamieszkałych na terenie Województwa Podkarpackiego w wieku:
– przedszkolnym (4-6 lat) – I kategoria,
– wczesnoszkolnym (I-III klasa szkoły podstawowej) – II kategoria.
Każdy z Uczestników może zgłosić do konkursu jedną indywidualnie wykonaną pracę.
Termin przysyłania prac: 31.10.2023!
Organizuje Biblioteka w Malawie.

Szczegóły  – regulamin_2023

Nagranie Konkursowa “Przygody jeża spod miasta Zgierza” – Wandy Chotomskiej
w wykonaniu Grupy Okrągłe Kulki – Świetlica Środowiskowa GOPS Krasne – Antonina, Szymon i p. Irek.

Warsztaty frywolitki czółenkowej – zaproszenie!

Wyciąg z REGULAMINU WARSZTATÓW FRYWOLITKOWYCH (6 zajęć)

KRASNE 2023

  1. Organizatorem warsztatów frywolitkowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem (dalej: GOKiB)
    z siedzibą pod adresem Krasne 743, 36-007 Krasne.
  2. Uczestnikami warsztatów frywolitkowych, organizowanych przez GOKiB mogą zostać jedynie te osoby, które:
  3. złożą prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu;
  4. uiszczą opłatę w wysokości 100 zł. (za 6 zajęć!) na rachunek bankowy o numerze:

 28 9176 1048 2001 0002 2187 0001 tytułem: „Warsztaty Frywolitkowe”,

  1. mają ukończone co najmniej 15 lat.
  2. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 10 osób.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania uczestnika według kolejności zaksięgowania wpłat na koncie bankowym GOKiB, w przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż wskazano w pkt. 3.

KARTA ZGŁOSZENIOWA:  regulamin_frywolitka_2023

Szczegóły i pytania: 172300347 Lidia Hajduk.

Opłaty za zajęcia!

Wyciąg z Zarządzenia:
ZASADY POBIERANIA I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA PROWADZONE przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę
w Krasnem.
Opłata dotyczy udziału w zajęciach: plastycznych, ceramicznych, wokalnych, teatralnych, rękodzieła artystycznego, Zespołu Tanecznego „Gwiazdeczki”, Mażoretki „Contorto”.
Opłatę za zajęcia ustala się w wysokości 100 zł. Za 3 miesiące – X-XII 2023, należy wnieść z góry, najpóźniej do 15.10.2023.

Za drugie, i kolejne zajęcia jednego dziecka opłata 50 zł. Czyli Jan Kowalski zajęcia plastyczne i wokalne = 150 zł. 3 zajęcia – plastyka+Gwiazdeczki zespół+rękodzieło =200 zł.

 

Opłatę należy dokonać wyłącznie przelewem, na konto GOKiB Numer Konta:
28 9176 1048 2001 0002 2187 0001 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwy zajęć. (np. Jan Kowalski, plastyka)

17.10.23 ZŁOTE GODY w Gminie Krasne

       “Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale “Złote Gody”, to jubileusz wyjątkowy, za sprawą którego patrzymy na Was z podziwem i szacunkiem. 50 lat temu obdarzyliście się miłością i zaufaniem. Były to uczucia na tyle mocne i prawdziwe, że pomogły przez pół wieku, wspólnie stawiać czoła nieraz trudnej rzeczywistości… Za tak piękne przeżycie wspólnej drogi życia, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin zostaliście Państwo nagrodzeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej “Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medal zupełnie wyjątkowy, jedyny, który można otrzymać wyłącznie we dwoje. Jest nagrodą za miłość, wytrwałość i wierność złożonej sobie przysiędze. – pan Wójta naszej gminy Wilhelm Woźniak do Jubilatów!

Uroczystość przygotował Urząd Stanu Cywilnego w Krasnem i jego kierowniczka pani Anna Szpyrka wraz z panią Martą Werner.

Foto Śp. Irek

Skip to content