GOKiB Krasne > Warsztaty w ramach projektu Bezpieczna droga do szkoły!

Warsztaty w ramach projektu Bezpieczna droga do szkoły!

        W r1 razem bezpieczniej logoamach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne”,  przeprowadziliśmy  warsztaty plastyczne oraz konkurs  plastyczny „Mój idealny odblask”. Jury nagrodziło najciekawsze prace i pani instruktor Irena Tuszyńska – odpowiedzialna za naszą część projektu, wręczyła je zwycięzcom!

Warsztaty były prowadzone w 8 klasach – I-III w ZSP Krasne.

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  RAZEM BEZPIECZNIEJ  im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej poprzez podjęcie działań mających na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez zmodernizowanie 5 przejść dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne oraz działań edukacyjno – profilaktycznych mających na celu uświadomienie uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych.

Projekt realizowany jest przez Powiat Rzeszowski w partnerstwie z Gminą Krasne. Całkowita wartość projektu wynosi 146 330,64 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 95 345, 00 zł.

  

 

  W istopadzie, rozpoczęliśmy warsztaty plastyczne w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne”. Razem Bezpieczniej.
Pani instruktor Irena Tuszyńska, wtajemniczała w arkana projektowania Naszego Odblasku, a ja opowiadałem, dlaczego bardzo ważne jest, żeby Było Nas Widać w drodze do i ze szkoły!

Foto. Śp. Irek