Palikówka

Filia GOK-u Krasne w Palikówce
Dom Strażaka w Palikówce
36-073 Palikówka 258
tel.: +48 17 855 52 08
e-mail: poczta@gokkrasne.pl

Filia GOKiB Krasne w Palikówce mieści się w udostępnionych pomieszczeniach Domu Strażaka w Palikówce. Jednostka posiada Gminną Bibliotekę Publiczną oddział w Palikówce, oraz 2 pomieszczenia służące jako pracownie świetlicowe i tematyczne. Część zajęć ( zajęcia sportowe ), odbywa się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Palikówce, dzięki współpracy z tą placówką edukacyjną. GOKiB Krasne współorganizuje również zabawy choinkowe w Z.S. w Palikówce oraz zabawy okolicznościowe dla dzieci uczestniczących w zajęciach w filii GOK.

Każdy rok szkolny niesie nowy rozkład zajęć. W zależności od frekwencji uczestników, pracownie zapraszają na zajęcia świetlicowe, wokalne, plastyczne lub sportowe.