Biblioteka w Strażowie

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STRAŻOWIE od 01.09.2018 CZYNNA  W GODZINACH:

poniedziałki  10.00-16.00
czwartki         10.00-12.30

Biblioteka mieści się w budynku Zespołu Szkół w Strażowie.
Biblioteka posiada książki dla dorosłych, młodzieży, dzieci. Zbiór biblioteki jest uzupełniany w miarę możliwości finansowych. Pojawiają się nowe książki należące do literatury pięknej, jak i książki niebeletrystyczne. Biblioteka posiada szeroką gamę lektur, zarówno dla szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych.
Szczegółowy zakres działalności Biblioteki to:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie między bibliotecznej.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4. Prowadzenie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa i nauki.
5. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
6. Organizacja corocznych imprez: pasowanie na czytelnika, konkursy czytelnicze, wyjścia do przedszkoli, spotkania bohaterów bajkowych z dziećmi, lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych.

W bibliotece (na miejscu) można skorzystać z różnego rodzaju słowników, albumów czy poradników.

Księgozbiór podręczny jest systematycznie uzupełniany.

Zapraszamy chętnych i życzymy przyjemnej lektury.

Biblioteka Publiczna w Strażowie – lekcja biblioteczna w klasie I – edukacja globalna

Biblioteka Publiczna w Strażowie- „Czwartek z książką” -X 2017