Biblioteka w Palikówce

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PALIKÓWCE

Lokalizacja - Dom Strażaka w Palikówce - Placówka GOKiB
36-073 Palikówka 258
e-mail: poczta@gokkrasne.pl

tel.: (17) 230-03-55

Bibliotekarz: Agnieszka Furman

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PALIKÓWCE czynna od 01.09. 2018 r. :
poniedziałek 16.15-20.15
wtorek            10.00-17.00
środa              9.45 – 12.45
piątek            10.00-17.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Palikówce (wcześniej Gromadzka Biblioteka Publiczna), została otwarta w styczniu 1957 r. Mieściła się ona w lokalu P.G.R.N. w Palikówce. Zbiory Biblioteki liczyły 300 pozycji. Wraz z upływem czasu księgozbiór powiększał się a liczba czytelników rosła.

Obecnie Biblioteka mieści się w Budynku Straży Pożarnej obok Ośrodka Zdrowia. Pomieszczenie przeznaczone pod Bibliotekę jest przestronne, jasne i funkcjonalne. Czytelnia biblioteczna posiada 10 miejsc.
Biblioteka obecnie liczy 11 405 woluminów, w tym 5843 książki dla dorosłych, 2912 książek dla dzieci i 2692 książki popularno-naukowe. Obsługuje rocznie ok.300 czytelników wypożyczając ponad 4000 książek.

Szczegółowy zakres działalności Biblioteki to:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie między bibliotecznej.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4. Prowadzenie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa i nauki.
5. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
6. Organizacja corocznych imprez: pasowanie na czytelnika, konkursy czytelnicze, wyjścia do przedszkoli, spotkania bohaterów bajkowych z dziećmi, lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych.

Biblioteka dysponuje pełnym kanonem lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oferuje szeroką gamę literatury beletrystycznej i naukowej. Udziela informacji bibliotecznych i bibliograficznych praktycznie z każdej dziedziny wiedzy. Księgozbiór, tzw. podręczny, systematycznie uzupełniany jest o najnowsze wydania słowników, leksykonów i poradników. W miarę posiadanych środków kupuje pojawiające się na rynku nowości wydawnicze, które są najbardziej poszukiwane i czytane.

Od października 2013 r. biblioteka rozpoczęła komputeryzację księgozbioru w systemie bibliotecznym MAK+. Na dzień dzisiejszy wdrożonych jest 3200 książek czyli ok. 1/3 całego księgozbioru jaki posiada biblioteka. Jest to proces długi i żmudny, dlatego potrwa on jeszcze ze 2 lata, niemniej jesteśmy na dobrej drodze aby dołączyć do grona bibliotek nowoczesnych i zelektronizowanych. Jest to bardzo pożądane zarówno w aspekcie nowoczesności jak i od strony praktycznej. Dostęp do katalogów za pomocą stron internetowych ułatwi czytelnikom uzyskanie informacji o zbiorach naszych bibliotek i usprawni pracę biblioteki.

Od 1 stycznia 2013 r.Biblioteka w Palikówce uczestniczy w projekcie: "Organizacje pozarządowe bibliotekom". Nas wspiera Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek .Projekt polega na wprowadzeniu do oferty biblioteki zajęć przeznaczonych dla małych dzieci i ich rodziców oraz opiekunów.Jej celem jest stworzenie dzieciom możliwie najlepszych warunków do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i umiejętności współpracy. W związku z tym 28 X br. , po raz kolejny , rozpoczęła działalność Grupa Zabawowa w Bibliotece Publicznej w Palikówce. Uczestniczy w niej dzieci z naszej gminy ( z Malawy, Krasnego i Palikówki) oraz ich opiekunowie.Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 2 godziny. Grupa ma charakter różnowiekowy – uczestniczą w niej dzieci od 7 miesięcy do czwartego roku życia. Grupa Zabawowa to zajęcia dla małych dzieci i ich rodziców lub opiekunów pod opieką animatora-bibliotekarza. Grupa Zabawowa skoncentrowana jest na stymulowaniu rozwoju, jednocześnie zapewnia rodzicom wsparcie i umożliwia wymianę doświadczeń z innymi rodzicami. W Grupie Zabawowej, w odróżnieniu od innych form opieki nad najmłodszymi, rodzice lub opiekunowie towarzyszą swoim dzieciom podczas zajęć. Służy to nie tylko dobremu samopoczuciu dzieci, ale także pozwala dorosłym rozwijać własne umiejętności i wzmacniać relacje z dziećmi. Rodzice mają szansę odkrywać wartość wspólnej zabawy i jej znaczenie dla rozwoju dziecka.

Biblioteka posiada i udostępnia czasopisma zarówno kolorowe jak i fachowe. Są to:
- Abecadło
- Moje Robótki
- Promyczek Dobra
- Przedszkolak
- Sielska Kuchnia
- Twój Ogrodnik

Biblioteka wyposażona jest w komputery, w tym jeden z przeznaczeniem dla czytelników.

• Z czytelni internetowej może skorzystać każdy.
• Dostęp do Internetu w czytelni jest bezpłatny.
• Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.

Zapraszamy na stronę Facebooka: Biblioteka w Palikówce . Można znaleźć aktualne informacje o działaniach Biblioteki oraz ogłoszenia, np.: o chwilowym zamknięciu Biblioteki ( urlopy, chorobowe )
ARCHIWUM: