Biblioteka w Krasnem

http://gokkrasne.pl/?p=24315

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem
Lokalizacja - Zespół Szkolno Przedszkolny w Krasnem (wejście od parkingu przy przystanku)
36-007 Krasne 742
e-mail: poczta@gokkrasne.pl
Koordynator: Małgorzata Antczak
tel.: (17) 230-03-53

                                                  

                                                                 DO 4 X BR. BIBLIOTEKA

                                                                              NIECZYNNA

                                                      

 

                                                          GODZINY OTWARCIA  od września 2018 roku!

                                                                    Poniedziałek  12:00 - 18:00

                                                                    Wtorek           10:00 – 16:00
                                                                    Środa              14:00 – 18:00

                                                                    Czwartek       12:00 - 18:00
                                                                     Piątek            10:00 – 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem działa w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem.

 

Biblioteka Publiczna w Krasnem działa w ramach Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Krasnem. Została założona w 1959 roku pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna. Zbiory w dniu rejestracji liczyły 453 woluminy. Pierwszym pracownikiem Biblioteki, a zarazem jej kierownikiem, był Józef Nowak.
Kolejnymi bibliotekarzami byli:
• Urszula Stępień
• Anna Świgoń
• Mikosz Zenon
• Klus Krystyna
• Kozłowska Janina
• Krystyna Blajer
• Elżbieta Chmiel
• Sławomira Szczepańska
Małgorzata Antczak – obecnie pracująca
Liczy ona około 15 000 woluminów w tym książki dla dorosłych, dla dzieci oraz książki popularno-naukowe . Obsługuje rocznie ok. 600 czytelników i wypożycza ok. 7000 książek.
Uniwersalny charakter zbiorów bibliotecznych i jego systematyczne uzupełnianie sprzyja zaspokajaniu potrzeb użytkowników różnych grup wiekowych i wykonywanych zawodów.
Biblioteka dysponuje pełnym kanonem lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oferuje szeroką gamę literatury beletrystycznej, popularno-naukowej i fachowej. Posiada i udostępnia czasopisma zarówno kolorowe jak i fachowe. Są to:
- „Gość Niedzielny”
- „Samo Zdrowie”
- „Nauczycielka Przedszkola”
- „Mały Artysta”
- „ Natura i Ty”
- „Karta”- kwartalnik historyczny
- "Podkarpacka Historia"

"Mały Artysta"

"Spotkanie z zabytkami"

"Działkowiec"

"Igłą malowane"

"Gotuj krok po kroku"

"Gospodyni"

"Poradnik medycyny ludowej"
Udziela informacji bibliotecznych i bibliograficznych praktycznie z każdej dziedziny wiedzy. W miarę posiadanych środków kupuje się nowości wydawnicze, co przyciąga zarówno młodego jak i dorosłego czytelnika.
Biblioteka w Krasnem prowadzi rolę wiodącą wśród bibliotek (filii) na terenie Gminy. Tu pracuje koordynator, który odpowiada merytorycznie i organizuje pracę oświatową we wszystkich Bibliotekach: w Palikówce, w Malawie i w Strażowie.
Szczegółowy zakres działalności naszej Biblioteki to:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie między bibliotecznej.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4. Prowadzenie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa i nauki.
5. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
6. Organizacja corocznych imprez: pasowanie na czytelnika, konkursy czytelnicze, wyjścia do przedszkoli, spotkania bohaterów bajkowych z dziećmi, lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych, spotkania autorskie
7. Współpraca z Oddziałem Neurologii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie – spotkania z Panią Bajką połączone z zajęciami plastycznymi oraz akcja "Dzieci dzieciom"( zbieranie bajek dla chorych dzieci)
8. Współpraca z Zakładem Karnym w Załężu – otworzenie Punktu Bibliotecznego, akcja "Z pudła do "pudła"( zbieranie książek dla więźniów) i organizowanie działań , które mogą przynieść obopólną korzyść .

Od 1 stycznia 2013 r. Biblioteka w Krasnem uczestniczy w projekcie: „Organizacje pozarządowe bibliotekom”. Nas wspiera Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt polega na wprowadzeniu do oferty biblioteki zajęć przeznaczonych dla małych dzieci i ich rodziców oraz opiekunów. Jej celem jest stworzenie dzieciom możliwie najlepszych warunków do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i umiejętności współpracy. Zajęcia odbywają się w okresie jesienno-zimowym (XI-IV) we filii bibliotecznej w Palikówce, co dwa tygodnie po 2 godziny. Grupa ma charakter różnowiekowy – uczestniczą w niej dzieci z naszej gminy w wieku od 7 miesięcy do czwartego roku życia. Grupa Zabawowa to zajęcia dla małych dzieci i ich rodziców lub opiekunów pod opieką animatora-bibliotekarza. Grupa Zabawowa skoncentrowana jest na stymulowaniu rozwoju, jednocześnie zapewnia rodzicom wsparcie i umożliwia wymianę doświadczeń z innymi rodzicami. W Grupie Zabawowej, w odróżnieniu od innych form opieki nad najmłodszymi, rodzice lub opiekunowie towarzyszą swoim dzieciom podczas zajęć. Służy to nie tylko dobremu samopoczuciu dzieci, ale także pozwala dorosłym rozwijać własne umiejętności i wzmacniać relacje z dziećmi. Rodzice mają szansę odkrywać wartość wspólnej zabawy i jej znaczenie dla rozwoju dziecka.
Od października 2013 r. Biblioteki gminy Krasne rozpoczęły komputeryzację księgozbiorów w systemie bibliotecznym MAK+. Na dzień dzisiejszy Biblioteka w Krasnem ma wdrożonych  ok. 50% księgozbioru.  Jest to proces długi i żmudny, dlatego potrwa on jeszcze ze 2 lata, niemniej jesteśmy na dobrej drodze aby dołączyć do grona bibliotek nowoczesnych i zelektronizowanych. Jest to bardzo pożądane zarówno w aspekcie nowoczesności jak i od strony praktycznej. Dostęp do katalogów za pomocą stron internetowych ułatwi czytelnikom uzyskanie informacji o zbiorach naszych bibliotek, usprawni pracę bibliotek a przez to może przyczynić się do wzrostu czytelnictwa w naszej gminie a przez to i w całej Polsce.

Zapraszamy na stronę Facebook: Biblioteka w Krasnem  https://www.facebook.com/bibliotekawkrasnem    oraz na stronę internetową GOKiB w Krasnem
Można znaleźć tam aktualne informacje o działaniach Biblioteki oraz ogłoszenia, np.: o chwilowym zamknięciu Biblioteki (urlopy, chorobowe, itp.)

Archiwalne zdjęcia:

Biblioteka Publiczna w Krasnem- Dzień Bibliotekarza 8 V 2019

Biblioteka Publiczna w Krasnem -Tydzień Bibliotek- 8-15 V 2019

Biblioteka Publiczna w Krasnem-Tydzień Bibliotek-8-15 V 2019 c.d.

Biblioteka Publiczna w Krasnem- Drewniany jubileusz akcji”Dzieci dzieciom” – IV 2019

Biblioteka Publiczna w Krasnem- odwiedziny Kici Koci Małych Pacjentów Szpitala Miejskiego w Rzeszowie-IV 2019

Biblioteka Publiczna w Krasnem- spotkanie Kici Koci z Biedronkami

Biblioteka Publiczna w Krasnem- Kicia Kocia u Żabek IV 2019

Biblioteka Publiczna w Krasnem- finał konkursu „Mój kot” 4-04-2019

Biblioteka Publiczna w Krasnem- spotkanie Kici Koci z Pszczółkami – IV 2019

Biblioteka Publiczna w Krasnem- wizyta Kici Koci w Music Garden IV 2019

Biblioteka Publiczna w Krasnem-spotkanie Kici Koci z klasą O”B”-3-04-2019

Biblioteka Publiczna w Krasnem- spotkanie Kici Koci z klasą O”C”

Biblioteka Publiczna w Krasnem-spotkanie Kici Koci z klasą O”A”- 3-04-2019

Biblioteka Publiczna w Krasnem- Dzień Książki dla Dzieci- spotkanie Kici Koci z Motylkami – 2-04-2019

Biblioteka Publiczna w Krasnem-Dzień Książki dla Dzieci- spotkanie Pasikoników z Kicią Kocią – 2 IV 2019

Biblioteka Publiczna w Krasnem – Dzień Książki dla Dzieci- spotkanie Zajączków z Kicią Kocią-2 IV 2019

Biblioteka Publiczna w Krasnem – spotkanie z Panem Czesławem Drągiem- 14 III 2019 r.

Biblioteka Publiczna w Krasnem – spotkanie z Panem Czesławem Drągiem- 14 III 2019 r.

Biblioteka Publiczna w Krasnem – Ferie w bibliotece II 2019 r.

Biblioteka Publiczna w Krasnem- odwiedziny Maluszków z Niepublicznego Przedszkola Polsko-Angielskiego”Music Garden”-XI 2018

Biblioteka Publiczna w Krasnem – Kropla drąży skałę X 2018

Biblioteka Publiczna w Krasnem- finał Powiatowego konkursu plastycznego „Polskie drogi do niepodległości” IX 2018 r.

Biblioteka Publiczna w Krasnem-rusza projekt „Mała książka wielki człowiek” IX 2018r.

 

www.facebook.com/bibliotekawkrasnem/

P o w i a t o w y K o n k u r s P l a s t y c z n y V 2018 r. – Biblioteka Publiczna w Krasnem

Biblioteka Publiczna w Krasnem – odwiedziny Żabek z życzeniami – XII 2016

Biblioteka Publiczna w Krasnem – lekcja biblioteczna w klasie II C – 1050 rocznica Chrztu Polski – VI 2016

Biblioteka Publiczna w Krasnem – Oszczędzając wodę chronisz przyrodę! – VI 2016

Biblioteka Publiczna w Krasnem-Dzień oceanów VI 2016

C.D.Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Krasnem – spotkanie z klasą O”B” – V 2017

Lekcja biblioteczna pod hasłem:”Drogi do niepodległości”- Biblioteka Publiczna w Krasnem- V 2018 r.

Akcja „Dzieci dzieciom”- Biblioteka Publiczna w Krasnem V 2018 r.

 

Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza- dzień II- w Bibliotece Publicznej w Krasnem- V 2018 r.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W BP W KRASNEM ROZPOCZĘTY !-7 V 2018 r. – BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRASNEM

 

 

http://gokkrasne.pl/index.php/nggallery/image/13871

Biblioteka Publiczna w Krasnem-Światowy Dzień Wody- spotkanie z klasą 0″C” Szkoły Podstawowej w Krasnem- 21 III 2018 r.

Biblioteka Publiczna w Krasnem- Światowy Dzień Wody – Spotkanie z Pasikonikami z Przedszkola w Krasnem- 21 III 2018r.

Biblioteka Publiczna w Krasnem -Światowy Dzień Wody – spotkanie z Biedronkami z Przedszkola w Krasnem – 21 III 2018 r.

 

Biblioteka Publiczna w Krasnem- Światowy Dzień Wody – spotkanie z klasą I”C”- 22 III 2018 r.

Wspomnień czar V 2010 r. – Biblioteka Publiczna w Krasnem

Podziękowanie Prezydenta RP za udział w Narodowym Czytaniu 2017 „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego – Biblioteka Publiczna w Krasnem

Reksio w Przedszkolu w Krasnem

Warsztat Biblioteki „Królowa Śniegu” w Szpitalu Miejskim nr 1 w Rzeszowie

„Pamiętnik i wspomnienia”- nowo wydana książka Jana Newlina Mazarakiego

Bohater bajki „Krecik” w przedszkolu u „Motylków” w Krasnem

Zajęcia biblioterapeutyczne z małymi pacjentami, Szpitala Miejskiego nr 1 im. Jana Pawła II w Rzeszowie – XI 2017 r.

 

Biblioteka Publiczna w Krasnem – Młodym ku nauce , dorosłym ku przestrodze 1 IX 2017

Za półką z książkami – Grudzień 2011

Biblioteka Publiczna w Krasnem -100 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza

Biblioteka Publiczna w Krasnem-spotkanie z Żabkami z Przedszkola – „Dzień Misia”- X 2016

Biblioteka Publiczna w Krasnem -wizyta u Pasikoników w Przedszkolu -” Konik polny i mrówka” – X 2016

Narodowe czytanie „Wesela” w Bibliotece Publicznej w Palikówce

Biblioteka Publiczna w Krasnem – lekcja biblioteczna z klasami czwartymi – „W krainie baśni Pana Andersena” -III 2017

Biblioteka Publiczna w Krasnem-lekcja biblioteczna w klasie O”B”na temat Astrid Lindgren -III 2017

Biblioteka Publiczna w Krasnem- lekcja biblioteczna w klasie O”A” o Astrid Lindgren -II 2017

Biblioteka Publiczna w Krasnem- lekcja biblioteczna z klasą O”B”- zapoznanie z biblioteką – :” Franklin i książka z biblioteki” – II 2017

Biblioteka Publiczna w Krasnem – wizyta w klasie O”A” – „Królowa Śniegu”- II 2017

 

 

Biblioteka Publiczna w Krasnem- ferie w bibliotece -I 2017

 

Biblioteka Publiczna w Krasnem- pasowanie na czytelnika klasy II”A” XII 2016

Biblioteka Publiczna w Krasnem – odwiedziny Żabek z życzeniami – XII 2016

Biblioteka Publiczna w Krasnem -odwiedziny Pszczółek -XII 2017

Biblioteka Publiczna w Krasnem – spotkanie autorskie z Anna Czerwińską- Rydel -XII 2016

Biblioteka Publiczna w Krasnem- pasowanie na czytelnika klasy II”D”- V 2017

Biblioteka Publiczna w Krasnem-pasowanie na czytelnika klasy II”C”- V 2017

Biblioteka Publiczna w Krasnem-pasowanie na czytelnika klasy II”B”

Biblioteka Publiczna w Krasnem – odwiedziny Żabek – IV 2017

Biblioteka Publiczna w Krasnem- lekcja biblioteczna ” Brzydkie Kaczątko” – IV 2017

Biblioteka Publiczna w Krasnem- wizyta u Żabek, Rybek i Motylków z Przedszkola-„Słoń Trąbalski”- III 2017

Biblioteka Publiczna w Krasnem – odwiedziny Żabek – IV 2017

Biblioteka Publiczna w Krasnem-pasowanie na czytelnika klasy II”B”

Biblioteka Publiczna w Krasnem-pasowanie na czytelnika klasy II”C”- V 2017

Biblioteka Publiczna w Krasnem- pasowanie na czytelnika klasy II”D”- V 2017

 

Biblioteka Publiczna w Krasnem – lekcja biblioteczna- Piramida zdrowia w grupie „Pszczółek” i „Pasikoników”

Biblioteka Publiczna w Krasnem – spotkanie autorskie z Anna Czerwińską- Rydel -XII 2016