Teatr

DZIECIĘCA GRUPA TEATRALNA „PACYNKA” powstała w 2007 roku.

Teatr skupia dzieci z klas szkoły podstawowej, które dwa razy w tygodniu spotykają się, by odkrywać sekretny świat sztuki. Przedstawienia „PACYNEK” charakteryzuje złożona forma teatralna, taneczny ruch i operowanie prostymi, plastycznymi środkami wyrazu scenicznego. W dotychczasowej działalności grupa teatralna pokazała dziesięć przedstawień:

„O smoku wawelskim” na podstawie scenariusza Joanny Obuchowskiej (premiera – 10 maja 2008 r.)
„Paweł i Gaweł” wg Aleksandra Fredry – Wyróżnienie w konkursie „Literatura i Dzieci” (WDK w Rzeszowie)
„Wróżki” na podstawie bajek Charlesa Perraulta (premiera – 8 listopada 2008 roku) – Wyróżnienie na XXVI Festiwalu Teatrów Dziecięcych „Puchar Uśmiechu” z udziałem zespołów polonijnych z Ukrainy i Litwy w Krośnie
„Dwie gaduły” wg wierszy Jana Brzechwy (premiera -23 sierpnia 2009 r.)
„Zaczarowana” wg autorskiego tekstu (premiera- 23 maja 2010 r.)
„Kot w butach” wg Jana Brzechwy (premiera 5 grudnia 2010 r.).
Nagrody: Grand Prix na XIX Przeglądzie Szkolnych Form Teatralnych „Jarosławski Kacperek 2011”, Laur Złotego Gargulca (I Nagroda) na XVIII Zamkowych Spotkaniach Teatralnych w Szydłowcu, II Nagroda w finale wojewódzkiego konkursu „Literatura i dzieci” w WDK w Rzeszowie, Nagroda Aktorska dla Julii Międlar za kreacje Kota na „Jarosławskim Kacperku 2011″, na 40. Podkarpackim Festiwalu Teatrów Dziecięcych w Strzyżowie oraz na VI Spotkaniach Mistrzów Teatru w Pacanowie
„Ballada o uprzejmym rycerzu” wg tekstu Wiery Badalskiej (2011)- I Nagroda w eliminacjach rejonowych „Literatura i dzieci” w Sokołowie Młp.
„Wszystkie smoki o tym wiedzą” wg tekstu Izabeli Degórskiej (premiera – 18 listopada 2012)
Nagrody: Złote Trzewiki Szczęścia na festiwalu „Jarosławski Kacperek 2013”, Nagroda na Festiwalu Sztuk i Sztuczek dla Dzieci „Młynek Teatralny 2013” w Rzeszowie, Nagroda Aktorska dla Izabeli Kunysz na „Jarosławskim Kacperku 2013” oraz na festiwalu „Młynek Teatralny 2013”.
„Wyrwidąb i Waligóra” wg tekstu Romana Pisarskiego (premiera – 23 maja 2013)
Nagrody: I Nagroda w finale konkursu „Literatura i dzieci – Najbliżsi” w WDK w Rzeszowie, Nagroda na Festiwalu Sztuk i Sztuczek dla Dzieci „Młynek Teatralny 2014” w Rzeszowie
„Czerwone trzewiki” wg tekstu Hansa Christiana Andersena (premiera – 7 czerwca 2014)

GRUPA TEATRALNA „A PROPOS” powstała w 2009 roku.

Na zajęciach młodzież poznaje sposoby posługiwania się ciałem i głosem, uczy się jak łączyć tekst z ruchem, pracuje z rytmem i przestrzenią, ćwiczy pamięć oraz udoskonali umiejętności patrzenia i słuchania. W spektaklach grupy najważniejszy jest ruch sceniczny, wielorakie użycie rekwizytu i przekaz emocjonalny skierowany w stronę widza. Grupa Teatralna „A PROPOS” wystawiła pięć przedstawień:

„Świtezianka” na podstawie ballady Adama Mickiewicza (2009)
„Orfeusz i Eurydyka” wg tekstów H. M. Rilkego, Cz. Miłosza, L. Kołakowskiego (2010) – II Nagroda na XI Konfrontacjach Zespołów Teatralnych Małych Form „Antrakt” w Przemyślu
„Medea” wg dramatu Eurypidesa (2010)
„Wołanie”– monodram w wykonaniu Karola Tereszczaka (2011) – Wyróżnienie na eliminacjach rejonowych w Konkursie Poezji Religijnej 2011 w Trzcianie
„Pamiętniki”– wg tekstu Marka Twaina (premiera- 15 lutego 2014) – Nagroda na „Jarosławskim Kacperku 2014”

Zajęcia prowadzi p. Maciej Szukała


Po wakacjach zapraszamy chętnych do Teatru Pacynka – od 3 do 6 klasy SP
Teatr A’Propos – gimnazjum i starsi.
Spotkanie organizacyjne 02.09. środa, godzina 14:00

Zajęcia prowadzi instruktor p. Maciej Szukała , sala nr 4.