GOKiB Krasne > Rodzinny Gminny Konkurs Plastyczny „Morskie Stworzenia w 3D”

Rodzinny Gminny Konkurs Plastyczny „Morskie Stworzenia w 3D”

rodzinny 2 Malawa Stworzenia   Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym organizowanym przez placówkę w Malawie pt., „Morskie Stworzenia w 3D”.

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ich rodzin z terenu Gminy Krasne . Dzieci wykonują pracę z pomocą rodziny.
  2. Temat Konkursu „MORSKIE STWORZENIA W 3D”, uczestnicy wykonują pracę plastyczną w 3D, która przedstawiać będzie morskie stworzenie.
  3. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu tylko jedną pracę.
  4. Zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje się na podstawie „Karty Zgłoszenia” stanowiącej załącznik numer 1 do Regulaminu.
  5. Każda praca powinna być na rewersie opatrzona metryczką zawierającą nazwisko i imię autora -ów, wiek oraz telefon kontaktowy – e-mail.
  6. Technika 3D może być wykonywana z dowolnych materiałów, rozmiar pracy to minimum format A4.

 

Poniżej Regulamin i Karta Zgłoszeniowa:

13.10. REGULAMIN Stworzenie Morskie