GOKiB Krasne > III Wojewódzki Konkurs Twórczości Rękodzielniczej – rozstrzygnięcie!

III Wojewódzki Konkurs Twórczości Rękodzielniczej – rozstrzygnięcie!

    1   Protokół z posiedzenia Jury
III Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Rękodzielniczej
„Piękno zamknięte w koronce” Krasne 2019 pod patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego oraz Wójta Gminy Krasne z dnia 13 maja 2019 roku.
 
W trzeciej edycji konkursu jury oceniło 71 prac z terenu województwa podkarpackiego. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach (koronkowa serweta, odzież i galanteria) i obejmował twórców w wieku od 15 roku życia. W tej edycji do konkursu zaproszeni zostali również twórcy młodsi w wieku od 9 roku życia i w tej kategorii wiekowej została zgłoszona jedna praca.
 
Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
• Monika Wolańska – dyrektor Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej,
• Judyta Sos – etnograf Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie,
• Beata Babiarz – koronczarka, laureatka II edycji konkursu z 2018r. w kategorii koronka
• Lidia Hajduk – sekretarz konkursu.
 
Kryteriami w ocenie złożonych prac były:
• wierność stylowi regionalnemu (wybranego przez twórcę),
• zastosowanie tradycyjnych technik i materiałów,
• precyzja i technika wykonania,
• oryginalność i innowacyjność w podejściu do tradycyjnego wzornictwa regionu,
• poszukiwanie „nowych przestrzeni” dla wzorów i wyrobów zaczerpniętych
z tradycji,
• walory artystyczne.
 
Po wnikliwej obserwacji, ocenie i dyskusji komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników:
 
Kategoria koronkowa serweta
Wyróżnienie – Katarzyna Baran
Nagroda III – Marta Malicka, Janina Chwajoł
Nagroda II – Kinga Hajduk
Nagroda I – Wioleta Deryło

Kategoria odzież i galanteria odzieżowa
Nagroda – Irena Pelc-Kozłecka
Wyróżnienie – Mariola Lęcznar
 
Nagroda Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem: – Henryka Boho
 
Ponadto Jury nagrodziło jedyną dziecięca pracę wykonaną przez Julię Cetnarską (lat 11).
 
Organizatorzy i jury składają serdeczne podziękowania twórcom, za pełną zaangażowania pracę artystyczną i gratuluje wybitnych osiągnięć artystom.
 
Laureatki zapraszamy 30 maja w czwartek na godzinę 17:00 do naszej Galerii w Krasnem, na rozdanie nagród!
ZDJĘCIA: Śp. Irek