P o w i a t o w y K o n k u r s P l a s t y c z n y V 2018 r. – Biblioteka Publiczna w Krasnem

     Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym,który organizowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego.Temat konkursu:”POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI. Różnymi ścieżkami do niepodległej szli. Polskie drogi do niepodległości. 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę na przestrzeni dziejów, w literaturze. Niepodległość wczoraj i dziś. Celem konkursu jest … Czytaj dalej P o w i a t o w y K o n k u r s P l a s t y c z n y V 2018 r. – Biblioteka Publiczna w Krasnem