GOKiB Krasne > P o w i a t o w y K o n k u r s P l a s t y c z n y V 2018 r. – Biblioteka Publiczna w Krasnem

P o w i a t o w y K o n k u r s P l a s t y c z n y V 2018 r. – Biblioteka Publiczna w Krasnem

     Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym,który organizowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego.Temat konkursu:”POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI. Różnymi ścieżkami do niepodległej szli. Polskie drogi do niepodległości. 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę na przestrzeni dziejów, w literaturze. Niepodległość wczoraj i dziś. Celem konkursu jest wspieranie patriotycznych postaw młodego pokolenia, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, kształtowanie szacunku wobec dokonań walczących o wolność przyszłych pokoleń Polek i Polaków, umożliwienie doskonalenia zdolności plastycznych oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci młodzieży oraz propagowanie treści patriotycznych poprzez twórczość plastyczną dzieci i młodzieży. Ponadto jego intencją jest rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży, popularyzacja bibliotek samorządowych i społeczności lokalnych.Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu rzeszowskiego. Odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:
 Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
 Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
 Uczniowie gimnazjów
Konkurs przebiega w 2 etapach:
• ELIMINACJE GMINNE I MIEJSKO-GMINNE
prace konkursowe należy złożyć w Bibliotece Publicznej w Krasnem w terminie do 30.06.2018 r.
• OGŁOSZENIE WYNIKÓW
22.09.2018 r. o godz. 11.00 w Wypożyczalni Muzycznej WiMBP w Rzeszowie, ul. Żeromskiego 3 nastąpi ogłoszenie wyników konkursu z równoczesnym otwarciem wystawy pokonkursowej. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostaną wszyscy laureaci wraz z opiekunami i reprezentantami bibliotek samorządowych.
Prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Wypożyczalni Muzycznej WiMBP w Rzeszowie, w terminie od 22.09.2018 r. do 12.10.2018 r.
Kontakt :
Małgorzata Antczak – Biblioteka Publiczna w Krasnem
tel. 017 230-03-53, e-mail: biblioteka@gokkrasne.pl
REGULAMIN Powiatowy Konkurs Plastyczny 2018