GOKiB Krasne > Lekcja biblioteczna pod hasłem:”Drogi do niepodległości”- Biblioteka Publiczna w Krasnem- V 2018 r.

Lekcja biblioteczna pod hasłem:”Drogi do niepodległości”- Biblioteka Publiczna w Krasnem- V 2018 r.

Dzisiaj , z samego rana Bibliotekę Publiczną odwiedziła klasa III „A” wraz ze swoją Wychowawczynią Panią Marzeną Zdeb. Celem spotkania było zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w Konkursie

plastycznym, organizowanym przez WiMBP w Rzeszowie pod hasłem:” Polskie drogi do niepodległości”. Przybliżyłam dzieciom okres historyczny, postacie oraz książki związane z powyższym tematem. Chciałam pomóc uczniom zrozumieć historię dotyczącą rozbiorów Polski , aby w ten sposób ułatwić Im podjęcie i ukazanie tematu związanego z konkursem. Dzieci żywo i aktywnie uczestniczyły w lekcji bibliotecznej zapisując ważne nazwiska związane z walką o odzyskanie wolności( znały już nazwisko Władysława Bełzy i zarecytowały mi wiersz pt.:”Katechizm polskiego dziecka”) oraz ważne daty, wczuły się w sytuację rozdzieranego państwa polskiego demontując przedrozbiorowe kontury Polski na trzy części. Uczniowie zrozumieli temat, czego dowodem były liczne pytania oraz stwierdzenie jednego z nich, że to było „nie fair” , iż obce kraje zagarnęły Polskę. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem z polską flagą oraz słodkim poczęstunkiem. Zapraszam do udziału w konkursie oraz do wypożyczania książek o tematyce niepodległościowej, zarówno dzieci jak i dorosłych, bo kiedy jak nie w Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości?

ZDJĘCIA: