GOKiB Krasne > Kurs komputerowy w Strażowie

Kurs komputerowy w Strażowie

  Strażów kurs komputerowy            Bardzo nam miło powiadomić, że w naszym Ośrodku Kultury w Strażowie realizowany jest Kurs Komputerowy w ramach projektu pt.: „Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu”, w ramach Działania 9.3 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych” osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.