GOKiB Krasne > „Pamiętnik i wspomnienia”- nowo wydana książka Jana Newlina Mazarakiego

„Pamiętnik i wspomnienia”- nowo wydana książka Jana Newlina Mazarakiego

„Krasne czyta”

    Mazaraki Jan Newlin        „Pamiętnik i wspomnienia”- nowo wydana książka Jana Newlina Mazarakiego – powstańca styczniowego. Pozycja ta jest bezcennym źródłem wiadomości o epoce w której żył. Urodzony w 1840 r. zmarł 4.05.1922 r. w Krasnem. Na jego grobie, który znajduje się na naszym parafialnym cmentarzu, widnieje odnowiona tablica z herbem rodowym Newlin. Jako rotmistrz kawalerii narodowej walczył w pułku krakowskim nr 1. Został kilkakrotnie ranny. Pod jego dowództwem, jako podoficer, walczył Adam Chmielowski , dziś św. Brat Albert. Z Krasnem Jan Newlin Mazaraki był związany od roku 1902, kiedy to dzierżawił tutejszy folwark do 1914 r. Po zakończeniu dzierżawy, za zgodą Hrabiego Potockiego nadal mieszkał w oficynie dworskiej. Był honorowym oficerem 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana Sobieskiego stacjonującego w Rzeszowie. Z książki tej możemy się wiele dowiedzieć o ziemi rzeszowskiej i Krasnem, jako o Jego małej ojczyźnie, która go przygarnęła jako emigranta z Rosji. Zachęcam do lektury tych niezwykłych wspomnień, autorstwa dawnego mieszkańca Krasnego. Książka ta jest dostępna w naszej Bibliotece Publicznej.

Bogumiła Wąs

Tą drogą Biblioteka Publiczna w Krasnem składa serdeczne podziękowania Pani Bogumile Wąs za podarowanie egzemplarza pt.:”Pamiętnik i wspomnienia” Jana Newlina Mazarakiego.Sięgnijmy po tę pozycję książkową, zwłaszcza w roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zapraszam do Biblioteki.