GOKiB Krasne > Wspomnień czar V 2010 r. – Biblioteka Publiczna w Krasnem

Wspomnień czar V 2010 r. – Biblioteka Publiczna w Krasnem

 Tak drzewiej wyglądała Biblioteka Publiczna w Krasnem ( dokładnie 10 lat temu). Archiwalne zdjęcia przedstawiają Czytelników i moją poprzedniczkę – Panią Krystynę Blajer. Kto rozpozna się na tych zdjęciach proszony jest do Biblioteki po odbiór nagrody – niespodzianki.

ZDJĘCIA: