GOKiB Krasne > Zajęcia biblioterapeutyczne z małymi pacjentami, Szpitala Miejskiego nr 1 im. Jana Pawła II w Rzeszowie – XI 2017 r.

Zajęcia biblioterapeutyczne z małymi pacjentami, Szpitala Miejskiego nr 1 im. Jana Pawła II w Rzeszowie – XI 2017 r.

W sobotę, 25 XI br. przeprowadziłam kolejne zajęcia biblioterapeutyczne z małymi pacjentami, tym razem Szpitala Miejskiego nr 1 im. Jana Pawła II w Rzeszowie. Za pomocą skrzynki

kamishibai przeczytałam dzieciom bajkę pt.:”O koniku polnym i mrówce”, zapoznałam je z tymi owadami a następnie dzieci wykonywały prace plastyczne związane z przeczytanym tekstem. Efektem tego były własnoręcznie wykonane koniki polne z rolek i mrówki z origami z kółek. Na koniec zajęć przekazałam maluszkom bajki,puzzle,gry, zebrane przez Bibliotekę w ramach akcji”Dzieci dzieciom”. Możliwe było to dzięki ofiarności: Mieszkańców Krasnego i Strażowa, Czytelników Biblioteki Publicznej w Krasnem,Przedszkolaków z Krasnego, uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie. Pozostała część darów trafi do Kącika Widzeń Zakładu Karnego w Załężu.Tą drogą serdecznie dziękuję za ofiarność,widok zachwyconych dzieci na widok tylu pięknych, kolorowych książek-bezcenna.

ZDJĘCIA: