GOKiB Krasne > Biblioteka Publiczna w Krasnem – Oszczędzając wodę chronisz przyrodę! – VI 2016

Biblioteka Publiczna w Krasnem – Oszczędzając wodę chronisz przyrodę! – VI 2016

4 czerwca odbyło się spotkanie z małymi pacjentami Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Stało się tradycją, że dzięki gościnności Dyrekcji szpitala, dzieci te odwiedzane są przez Bibliotekę Publiczną w Krasnem. Tym razem zajęcia odbyły się pod hasłem Światowego Dnia Oceanów, który przypada 8 czerwca. Z tej to okazji pani bibliotekarka przeczytała , za pomocą skrzynki kamishibai, bajkę pt.: ” O rybaku i Złotej Rybce”. Potem mali pacjenci rozwiązywali krzyżówkę ze znajomości żyjątek morskich a następnie rozmawiano o tym, jaką rolę pełni woda, jakie są zagrożenia dla oceanów i co należy robić, aby morza i oceany były pełne ryb i tętniły życiem. Robiono również rybki i urządzano ocean. Na koniec spotkania, przekazano bajki, zgromadzone w ramach akcji : ” Dzieci dzieciom”, organizowanej przez BP w Krasnem. Książeczki te zostały przyniesione przez przedszkolaków tutejszych przedszkoli jak i uczniów podstawówek naszej gminy. Tą drogą składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego, iż akcja przyniosła zamierzony efekt a chore dzieci , dzięki tym bajkom, mogą choć na chwilę zapomnieć o swoim cierpieniu. Pozdrawiam wszystkich Uczestników sobotniego spotkania i życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
Jeśli ktoś chce pozbyć się książek, zarówno tych dla dzieci jak i dla dorosłych, może przekazać je bibliotekom publicznym naszej gminy.; biblioteki wiedzą jak rozdysponować je, aby zyskały one drugie życie. Zbiórka książek trwa!
ZDJĘCIA: