GOKiB Krasne > Articles by: Małgorzata Antczak

„Nie jest wielkodusznością dawać i tracić. Wielkoduszność – to tracić, a dawać”. [Seneka Młodszy]-Biblioteka Publiczna w Krasnem VI 2018 r.

Składam serdeczne podziękowania na ręce Pani Anny Jaworskiej Strzelec oraz Zespołowi Szkół Samochodowych w Rzeszowie, za udział w akcji „Dzieci dzieciom” organizowanej od kilku lat przez Bibliotekę Publiczną w Krasnem. Dzięki temu, nasza biblioteka otrzymała od młodzieży z rzeszowskiej samochodówki bajki , które przekażę małym pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego Nr 2 w Rzeszowie podczas kolejnego spotkania biblioterapeutycznego. Dziękuję Pani Ani oraz uczniom za współpracę i życzę udanych wakacji.

Zdjęcia:

Biblioteka Publiczna w Krasnem – lekcja biblioteczna na temat Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego- VI 2018 r.

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, który przypada 5 czerwca, odbyła się lekcja biblioteczna w której uczestniczyli uczniowie klasy O”C” wraz z wychowawczynią Panią Jadzią. Za pomocą skrzynki kamishibai, przedstawiłam utwór Tomasza Trojanowskiego, pt.:”Dlaczego zwierzęta mieszkają w bloku Maćka?”, który powstał w ramach projektu „Edukacja globalna dla najmłodszych”. Bajka była pretekstem do rozmowy o konsekwencjach złych działań człowieka dla świata przyrody.Dzieci dowiedziały się również co mogą i powinny robić, aby dbać o środowisko naturalne. Sortowały „śmieci” do odpowiednich pojemników, poznały znaki ekologiczne i ich znaczenie oraz dowiedziały się o innych zachowaniach proekologicznych. Na koniec spotkania, uczniowie otrzymali na pamiątkę certyfikat małego ekologa.Dziękuję serdecznie uczniom i Pani Jadzi za laurki i życzenia.
„Przyroda bez człowieka może żyć, ale człowiek bez przyrody zginie” Konfucjusz.

Zdjęcia:

 

Biblioteka Publiczna w Krasnem – lekcja biblioteczna na temat Światowego Dnia Ochrony Środowiska – VI 2018 r.

Dzisiaj z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, który przypada 5 czerwca, odbyła się lekcja biblioteczna w której uczestniczyli uczniowie klasy O”A” wraz z wychowawczynią Panią Jadzią. Za pomocą skrzynki kamishibai, przedstawiłam utwór Tomasza Trojanowskiego, pt.:”Dlaczego zwierzęta mieszkają w bloku Maćka?”, który powstał w ramach projektu „Edukacja globalna dla najmłodszych”. Bajka była pretekstem do rozmowy o konsekwencjach złych działań człowieka dla świata przyrody.Dzieci dowiedziały się również co mogą i powinny robić, aby dbać o środowisko naturalne. Sortowały „śmieci” do odpowiednich pojemników, poznały znaki ekologiczne i ich znaczenie oraz dowiedziały się o innych zachowaniach proekologicznych. Na koniec spotkania, uczniowie otrzymali na pamiątkę certyfikat małego ekologa.
„Przyroda bez człowieka może żyć, ale człowiek bez przyrody zginie” Konfucjusz.

Zdjęcia:

P o w i a t o w y K o n k u r s P l a s t y c z n y V 2018 r. – Biblioteka Publiczna w Krasnem

     Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym,który organizowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego.Temat konkursu:”POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI. Różnymi ścieżkami do niepodległej szli. Polskie drogi do niepodległości. 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę na przestrzeni dziejów, w literaturze. Niepodległość wczoraj i dziś. Celem konkursu jest wspieranie patriotycznych postaw młodego pokolenia, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, kształtowanie szacunku wobec dokonań walczących o wolność przyszłych pokoleń Polek i Polaków, umożliwienie doskonalenia zdolności plastycznych oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci młodzieży oraz propagowanie treści patriotycznych poprzez twórczość plastyczną dzieci i młodzieży. Ponadto jego intencją jest rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży, popularyzacja bibliotek samorządowych i społeczności lokalnych.Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu rzeszowskiego. Odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:
 Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
 Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
 Uczniowie gimnazjów
Konkurs przebiega w 2 etapach:
• ELIMINACJE GMINNE I MIEJSKO-GMINNE
prace konkursowe należy złożyć w Bibliotece Publicznej w Krasnem w terminie do 30.06.2018 r.
• OGŁOSZENIE WYNIKÓW
22.09.2018 r. o godz. 11.00 w Wypożyczalni Muzycznej WiMBP w Rzeszowie, ul. Żeromskiego 3 nastąpi ogłoszenie wyników konkursu z równoczesnym otwarciem wystawy pokonkursowej. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostaną wszyscy laureaci wraz z opiekunami i reprezentantami bibliotek samorządowych.
Prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Wypożyczalni Muzycznej WiMBP w Rzeszowie, w terminie od 22.09.2018 r. do 12.10.2018 r.
Kontakt :
Małgorzata Antczak – Biblioteka Publiczna w Krasnem
tel. 017 230-03-53, e-mail: biblioteka@gokkrasne.pl
REGULAMIN Powiatowy Konkurs Plastyczny 2018

 

Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza- dzień III- w Bibliotece Publicznej w Krasnem V 2018 r.

Kolejny dzień Tygodnia Bibliotek , rozpoczął się od wizyty klasy I”C” wraz ze swoją wychowawczynią-Panią Agatką Kozioł. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z biblioteką oraz włączenie Ich do grona czytelników BP w Krasnem. Dzieci poznały drogę książki z księgarni do biblioteki oraz dowiedziały się ile pracy trzeba włożyć, aby książkę można było pożyczać. Za pomocą skrzynki kamishibai, przeczytałam opowiadanie pt.:”Jak skrzat Jagódka zakładał bibliotekę?”. Było również rozwiązywanie krzyżówki, losy, upominki i słodycze. Nowo pasowani Czytelnicy obiecali systematycznie odwiedzać bibliotekę i wypożyczać książki.

ZDJĘCIA:

Tydzień Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Krasnem-odwiedziny klasy O – V 2018 r.

Z okazji Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza,kolejni Goście odwiedzili Bibliotekę, tym razem byli to uczniowie klasy O z Panią Bernadetą. Przedstawiłam Im jedną z książek o Franklinie pt.:”Franklin i książka z biblioteki”. Dzięki niej, dzieci dowiedziały się jak należy traktować książki.
Dziękuję serdecznie za życzenia .

ZDJĘCIA:

Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza- dzień II- w Bibliotece Publicznej w Krasnem- V 2018 r.

Świętujemy kolejny dzień z okazji Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza, tym razem, z Żabkami z Przedszkola w Krasnem. Opowiedziałam Gościom o zawodzie bibliotekarza oraz przy pomocy wiersza Juliana Tuwima pt.:”Wszyscy dla wszystkich” o innych zawodach. Następnie dzieci przyporządkowywały różne akcesoria i sprzęty związane z wymienionymi zawodami do osób wykonujących dane zajęcia. Wszystkie przedmioty budziły zainteresowanie a niektóre nawet podziw. Dzieciaczki pobawiły się również zabawkami znajdującymi się w kąciku dziecięcym, pooglądały bajeczki i czasopisma dla dzieci a na zakończenie była sesja zdjęciowa, słodycze i upominki.
Dziękuję serdecznie Maluszkom za życzenia, kwiaty, laurkę oraz za zaproszenie do nowego przedszkola. Dziękuję również Wychowawczyni Żabek – Pani Bernadecie- za piękną wizytę i przygotowanie dzieci. Na pewno skorzystam z zaproszenia i przyjemnie mi będzie nadal współpracować z Przedszkolem w tak serdecznej i miłej atmosferze.

ZDJĘCIA:

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W BP W KRASNEM ROZPOCZĘTY !-7 V 2018 r. – BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRASNEM

Na tę okoliczność, z samego rana, Bibliotekę naszą odwiedziła Pani Ania Bojda wraz ze swoimi wychowankami – klasą I”A”. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z tą placówką kulturalną i włączenie Ich w poczet czytelników tejże instytucji. Zanim do tego doszło, dzieci poznały zasady działania bibliotek publicznych, korzystania z ich dobrodziejstwa i dowiedziały się jakie życzenia mają książki. Za pomocą skrzynki kamishibai, zapoznałam miłych gości z opowiadaniem pt.:”Jak skrzat Jagódka zakładał bibliotekę” Ewy Stadtmüller. Była również krzyżówka, pamiątkowe książeczki, zakładki, sesja zdjęciowa oraz… miały być słodycze, ale ze względu na obiad, słodkości zostały przełożone na najbliższą okazję. Pasowani na czytelnika BP w Krasnem, uczniowie obiecali szanować książki i wrócić do biblioteki, mam nadzieję, iż nie po cukierki lecz po książki, które na Nie czekają. Serdecznie zapraszam .

ZDJĘCIA: