III Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek zdjęcia + lista nagrodzonych

   1-12.01 12 stycznia w hiperultrazimowej zewnętrznej aurze, odbył się w naszej przytulnej, gorącej sali widowiskowej, III Konkurs Kolęd
i Pastorałek.

ZDJĘCIA:

Protokół Jury:

                                                                 Protokół posiedzenia Jury

                                    III Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek

                                                         Krasne 2017

W dniu 12.01.2017r. w Sali widowiskowej GOKiB w Krasnem odbył się III Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek.

W konkursie wystąpiło  23 solistów i 8 zespołów z instytucji oświatowo-kulturalnych z całej Gminy Krasne. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w  Krasnem. Konkurs przygotowała p. instruktor Liliana Sendera.

Jury w składzie :